« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Česká Ves - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15646533060phpirjrur.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 1287/4,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: dana.kasparova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/39240/2019/OSUUP/Kaš Jeseník 30.07.2019
Sp.značka: MJ/05973/2012
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br>
Obec Česká Ves,Jánského č.p.341,790 81 Česká Ves
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ VES
<br>
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu
Česká Ves (dále jen „návrh ÚP“) a projednal ho s dotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými
obcemi.Pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona projednal upravený a posouzený návrh ÚP v rámci
veřejného projednání,konaného dne 21.3.2018.Na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání
došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP,která podle § 53 odst.2 stavebního zákona vyžaduje opakované
veřejné projednání.Pořizovatel oznamuje,že opakované veřejné projednání se koná
<br> v pondělí 16.září 2019 v 15:00 hodin
<br> v jídelně Základní školy Česká Ves,Makarenkova 414 <.>
<br> Nejpozději
<br> do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (tj.do 23.9.2019)
<br> mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska ...
export2udfile0-15646533060phpx1dtxf.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/3924012019/OSUUP/Kaš Jesenik 30.07.2019
<br> Sp.značka: MJ105973/2012 (Uvádějte vždy v korespondenci)
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Obec Česká Ves,Jánského č.p.341,790 81 Česká Ves
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNi NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU čESKÁ VES
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na,základě zadání územního plánu pořídil v souladu s 5 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu Uzemního plánu Ceská Ves (dále jen „návrh ÚP“) a projednal ho sdotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi.Pořizovatel v souladu s š 52 stavebního zákona projednal upravený a posouzený návrh UP V rámci veřejného projednání,konaného dne 21.3.2018.Na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP,která podle 5 53 odst.2 stavebního zákona vyžaduje opakované veřejné projednání.Pořizovatel oznamuje,že opakované veřejné projednání se koná
<br> v pondělí 16.září 2019 V 15:00 hodin V jídelně Základní školy Česká Ves,Makarenkova 414 <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (tj.do 23.9.2019)
<br> mohou uplatnit Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska a každý své připomínky <.>
<br> Námitky a připomínky je možné podávat pouze k částem návrhu ÚP,které byly změněny oproti veřejnému projednání konanému dne 21.3.2018 <.>
<br> Vzhledem k rozsahu není možné celou dokumentaci návrhu ÚP zveřejnit na Úřední desce <.>
<br> Dokumentace upraveného navrhu Územního plánu Česká...

Načteno

edesky.cz/d/3170677

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz