« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru: klinická onkologie pro území LK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZ 329 2019 VR36 klinickaonkologie LK VR
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 544 • fax: + 420 485 226 362
<br> e-mail: zdravotnictvi@kraj-lbc.cz • www.zdravotnictvi.<.> kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ:
<br> CZ70891508 Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor zdravotnictví
<br>
NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC
OZ 329/2019/SPO/VŘ36 Gerö/375
<br> Katerina.gero@kraj-lbc.cz
20.června 2019
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje podle § 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném
<br> zdravotním pojištění,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými právními
<br> předpisy výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
<br> v oboru
<br> klinická onkologie
<br> pro území Liberecký kraj
<br>
Výběrové řízení je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce
<br> příslušného úřadu (Magistrát města Liberec,Magistrát města Jablonec nad Nisou,Městský úřad
<br> Česká Lípa,Městský úřad Semily) <.>
<br>
Navrhovatel výběrového řízení:
<br> Lhůta pro zahájení
<br> poskytování hrazených služeb: září 2019
<br>
<br> Lhůta pro podání přihlášky: do 20.srpna 2019
<br>
<br> Místo pro podání přihlášky:
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor zdravotnictví,U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br>
<br> Podmínky:
<br> Uchazeč je dle § 50 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění,ve znění
<br> pozdějších předpisů,povinen prokázat,že splňuje,nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení
<br> schopen splnit,předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče <,>
<br> který je předmětem výběrového řízení <.>
<br>
<br> Přihláška je k dispozici na webových stránkách odboru zdravotnictví https://zdravotnictvi.kraj-
<br> lbc.cz/formulare
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru zdravotnictví – krajský zdravotní rada
<br>
<br>
<br> Zveřejněno dne: 21.června 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...
OZ 329 2019 VR36 klinickaonkologie LK zadost doc
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 544 • fax: + 420 485 226 362
<br> e-mail: zdravotnictvi@kraj-lbc.cz • www.zdravotnictvi.<.> kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ:
<br> CZ70891508 Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br>
odbor zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o zveřejnění výběrového řízení dle zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním
<br> pojištění,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Vážení <,>
<br>
<br> v příloze Vám zasíláme vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování
<br> a úhradě zdravotní péče v oboru klinická onkologie pro území Liberecký kraj <.>
<br>
<br> Dovolujeme si Vás požádat v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,o jeho vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br> Datum zveřejnění: 21.června 2019
<br>
<br> Datum pro podání přihlášek: 20.srpna 2019
<br>
<br> Datum sejmutí: 21.srpna 2019
<br>
<br>
<br> Děkuji za spolupráci <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru zdravotnictví – krajský zdravotní rada
<br>
<br>
<br> Příloha dle textu
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> Statutární město Liberec – Magistrát města Liberec
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou – Magistrát města Jablonec nad Nisou
<br> Město Česká Lípa – Městský úřad Česká Lípa
<br> Město Semily – Městský úřad Semily
<br>
<br>
<br> NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC
OZ 329/2019/SPO/VŘ36 Gerö/375
<br> Katerina.gero@kraj-lbc.cz
20.června 2019
<br>
2019-06-20T08:24:21+0000
PhDr.XXXXX XXXXXXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz