« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích V Uličce a U Vany a silnici č. III/3275 (ulice Kateřinská) ve Starém Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img554 (2,2 MB)
Obec Starý Kolín Doplnění stávajícího DZ MK V Uličce
<br> Lu.“
<br> E 13 MIMO DOPRAVNÍOBSLUHU
<br> Vf'
<br> Dopravní » „ „začQHíK—JF
<br> Obec Starý Kolín Doplnění DZ Kateřinská x U Vany
<br> * ( Dopravní značení K.H <.>
St. Kolin - MK ul. V Ulicce a U Vany a sil. III.3275 (41,7 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vaše čj.(zn.):
<br> Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 68821/19-vol
OD vol 14892/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
1
1/2
<br>
Datum: 29.07.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon č.361/2000 Sb.“),ve znění pozdějších předpisů,na podkladě podnětu obce Starý Kolín se
sídlem Náměstí 117,281 23 Starý Kolín,IČ 00235741 podaném v zastoupení Dopravní značení K.H <.>
s.r.o.se sídlem Potoční 259,284 01 Kutná Hora,IČ 03893278 a po předchozích písemném vyjádření
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI XXXXX k návrhu místní úpravy provozu dle zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,dle §
171 a 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
<br>
o z n a m u j e
<br>
podání návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích – ulicích V uličce a U Vany a
silnici č.III/3275 (ulice Kateřinská) ve Starém Kolíně spočívajícím v instalaci dopravního
značení (dále jen DZ) B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) doplněného dod.tabulkou
E 13 (Text nebo symbol) s obs.MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU s platností v části úseku ulice
V Uličce a dále v ulici U Vany před křižovatkou s ulicí Kateřinskou (silnice č.III/3275) v instalaci
DZ P 4 (Dej přednost v jízdě!) doplněného dod.tabulkou E 2b (Tvar křižovatky) a u téže
křižovatky na již zmiňované silnici III.třídy ve směru od centra obce v osazení DZ P 2 (Hlavní
pozemní komunikace) s XXX.tabulkou E Xb (Tvar křižovatky).Pozn.správního orgánu: Vyznače...

Načteno

edesky.cz/d/3168186

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz