« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Pronájem parkovacího místa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15645704110phpopq7ti.pdf
MĚ� STO JĚSĚNÍ�KOddě� lění� vnitř�ní� spřá�vy
Č. j.: MJ/39319/2019/OVS/Šp 
V Jeseníku dne 31.7.2019
<br> Zveřejnění záměru města
Pronajmout parkovací místo č.10
<br> (za nemovitostí č.p.1147/10 na ul.XXXXX XXXXX )
<br>
Město Jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje v souladu se záko-
nem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr města pronajmout níže uvedený
nemovitý majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím
22.zasedání dne 29.7.2019,usnesení č.763 :
<br>  Parkovací místo č.10 – za budovou „IPOS“ na ulici XXXXX XXXXX č.XXXX/XX,Jeseník
na dobu určitou do 21.7.2021 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č.MJ-SML/0481/2019) Kraj-
ské hygienické stanici Olomouckého kraje,územní pracoviště Jeseník,dle důvodové zprávy <.>
Plánovaný příjem za pronájem : 1200,00 Kč bez DPH/parkovací místo/rok dle platného ceníku <.>
<br> Bližší informace:
možno získat na Městském úřadě v Jeseníku,na oddělení vnitřní správy,XXXXX XXXXX XXXX/XX,Je-
seník,Ing.XXXX XXXXXXXX (tel.XXXXXXXXX) <.>
<br> Uzávěrka příjmu žádostí a připomínek občanů,které musí být doručeny na MěÚ Jeseník,Karla
Čapka 1147/10,oddělení vnitřní správy,podatelna č.dveří 190,v termínu do 19.8.2019 do
12:00 hodin <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení vnitřní správy
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.8.2019
Svěšeno z úřední desky dne: 17.8.2019
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.8.2019
Svěšeno z úřední desky dne: 17.8.2019

Načteno

edesky.cz/d/3168159

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz