« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Nařízení města č. 1/2019 - změna tržního řádu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15645704020phpuzfb2y.pdf
MĚSTO JESENÍK
<br>
Nařízení města Jeseníku č.1/2019,kterým se mění nařízení města č.1/2012 <,>
kterým se vydává tržní řád <,>
<br> ve znění nařízení města č.1/2014,č.1/2015,č.2/2015,č.1/2018 a 2/2018 <,>
<br>
Rada města Jeseníku se na svém zasedání dne 29.07.2019 usnesením č.772 usnesla
vydat na základě § 18 odst.1 až 4 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102
odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,toto nařízení:
<br>
<br>
Čl.1
<br> Nařízení města Jeseníku č.1/2012,kterým se vydává tržní řád,ve znění nařízení města
č.1/2014,č.1/2015,č.2/2015,č.1/2018 a č.2/2018,se mění takto:
<br> V příloze č.3 „Restaurační zahrádky“ se v tabulce týkající se katastrálního území Jeseník
doplňuje řádek č.36 takto:
<br>
<br>
LOKALITA KAPACITA
MAX.DOBA
<br> PRODEJE
POZNÁMKA
<br> Č <.>
p.č <.>
k.ú <.>
<br> Jeseník
bližší vymezení
<br> počet
pro-
dej <.>
míst
<br> výměra
(m2)
<br> denní roční
<br> 36.261/19
Lipovská
1337/19a
<br> 100
08.00-
22.00
<br> bez
omezení
<br>
<br>
<br>
<br>
Čl.2
Závěrečné ustanovení
<br>
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br> Blišťanová v.r.Vlazlo v.r <.>
________________________________ ________________________________
Mgr.Bc.Zdeňka XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
starostka X.místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/3168158

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz