« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 22. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15645483510phptqz1kg.pdf
Město Jeseník
<br>
<br>
Usnesení
<br>
<br>
přijatá na 22.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 29.7.2019
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br>
754 <.>
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.141/2019 - 155/2019 <.>
<br>
755 <.>
Rada města stanoví platový výměr ředitelkám MŠ v Jeseníku od 1.9.2019 v souvislosti
<br> se změnou zařazení do platové třídy <.>
<br>
<br> 756 <.>
Rada města jmenuje člena Dotační komise XXXX XXXXXXXXXX Brokeše <.>
<br>
<br> XXX <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.MJ-
SML/0124/2015 mezi městem Jeseník jako budoucím kupujícím a p.J.K.jako budoucím
prodávajícím,jejímž předmětem bude prodej části pozemků p.č.240 a 241 oba v
katastrálním území Bukovice u Jeseníka,které byly dotčeny investiční akcí "Jeseník -
Rejvízský most" <.>
<br>
758 <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.MJ-
SML/0123/2015 mezi městem Jeseník jako budoucím kupujícím a sl.D.B.jako budoucím
prodávajícím,jejímž předmětem bude prodej části pozemku p.č.242 v katastrálním území
Bukovice u Jeseníka,který byl dotčen investiční akcí "Jeseník - Rejvízský most" <.>
<br>
759 <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č.MJ-
SML/0050/2016 mezi městem Jeseník jako stavebníkem a p.S.K.jako vlastníkem
pozemku,jejímž předmětem bylo založení práva stavebníka provést stavbu v rámci
investiční akce " Jeseník - Rejvízský most" <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 760 <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č.MJ-
SML/0439/2016 mezi městem Jeseník jako stavebníkem a manželi K.jako vlastníky
pozemku,jejímž předmětem bylo založení práva stavebníka provést stavbu v rámci
investiční akce "Jeseník - Rejvízský most" <.>
<br>
761 <.>
Rada města schvaluje zpětvzetí žádosti o převod pozemku parc.č.1293 v k.ú.Jeseník
podané u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br>
762 <.>
Rada města bere na vědomí informace Odboru s...

Načteno

edesky.cz/d/3167529

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz