« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – stavební povolení k vodním dílům „Splašková tlaková kanalizace na p. p. č. 495/60 v k. ú. Nová Ves I“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15330-2019 73499-2019_Zadost_o_stavebni_povoleni_-_splaskova_tlakova_kanalizace-Nova Ves I - Neumannova (227,3 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXX
Třídvorská XXXX
Kolín V
XXX XX KOLÍN
<br> ZAST <.>
<br> XXXX XXXXXX
Havelcova XX
Kolín X
XXX XX Kolín 2
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 73499/19-ben
OZPZ 15330/2019
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
sarka.benesova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
0/0
<br>
Datum: 25.07.2019
<br>
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – stavební povolení
k vodním dílům „Splašková tlaková kanalizace na p.p.č.495/60 v k.ú.Nová Ves I <.>
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br> XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Poděbradská 58,Nová Ves I,280 02 Kolín (Doručovací adresa:
Třídvorská 1055,Kolín V 280 02 KOLÍN,kterou v tomto řízení zastupuje XXXX XXXXXX,IČ: XXXXXXXX <,>
Havelcova XX,Kolín X,280 02 Kolín 2 (dále jen „žadatel“) <,>
<br> dne 27.02.2019 podali žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla podle § 15 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") na stavbu:
<br> „Splašková tlaková kanalizace na p.p.č.495/60 v k.ú.Nová Ves I.Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Středočeský
Název obce Název obce Nová Ves I
<br> Název katastrálního území Nová Ves I
Na pozemcích p.č.dle KN Pozemky parcelní číslo 495/60 v k.ú.Nová Ves I
<br> Určení polohy (S-JTSK) X: 1051930; Y: 691930
Název stavby – vodního díla „Splašková tlaková kanalizace na p.p.č.495/60
v k.ú.Nová Ves I <.>
<br>
Popis stavby:
předmětem stavby je vybudování veřejné tlakové splaškové kanalizace v nové lokalitě pro
výstavbu RD v obci Nová Ves I <.>
<br>
<br> Stavba bude členěna následovně:
<br> Splašková tlaková vět...

Načteno

edesky.cz/d/3165634

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz