« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Č. Krumlov, ulice U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-37430.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39079/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/37430/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 29.07.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> IRO stavební s.r.o <.>,IČO 26072912,Domoradická 303,381 01 Český Krumlov
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 17.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci ulice U Berkovky na pozemku parcelní č.789/1,789/101 v k.ú.Český Krumlov viz.DIO
z důvodu akce:
<br> "Č.Krumlov,ulice U Berkovky – přeložka a prodloužení vodovodu" <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy,po souhlasu
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu č.j.KRPC-793-169/ČJ-2019-020206 ze dne 10.7.2019 (dále jen "orgán policie") přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: místní komunikace ulice U Berkovky,Českobratrská,Český Krumlov –
viz.příloha <.>
<br>  V úseku: viz.ověřená dokumentace DIO <.>
<br>  Komu se stanovuje: IRO stavební s.r.o <.>,IČO 26072912,Domoradická 303,381 01 Český
Krumlov <.>
<br>  Důvod žádosti: zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací na pozemní
komunikaci U Berkovky <.>
<br>  Termín: od nabytí právní moci rozhodnutí zvláštního užívání č.j.MUCK 39037/2019/ODSH do
31.10.2019 <.>
<br>  Velikost dopravní značky...
priloha_ulice_uberkovky_082019.pdf
LEGENDA :
<br> —--— TRASA VÝMĚNY/PŘELOŽKY VODOVODU (DN350) —--— TRASA PRODLOUŽENÍ VODOVODU (DNBO)
<br> [JV-1 — NOVÉ VODOVODNí PŘIPOJKY —-——-- — TRASY STÁVAJÍCÍHO 170001000 HRANICE PARCEL KN (VNĚJŠE) HRANICE PARCEL KN (VNITŘNÍ) 7—25) DOTČENÉ PARCELY KN
<br> 7319/54
<br> 2910 ©
<br> 739/55
<br> o-.785/8
<br> ___ Q % 793/10 - Q_ 85/14 118_5 [703/9 1283 ' UI.No Svahu
<br> 733/24 17193.2."9—
<br> třído Míru
<br>.<.>
<br> 93/20.O <.>
<br> & ©MM/15
<br> 799/95
<br> 0.799/52
<br> 1937 779 1 * / 1303/1
<br> O.0.W 709/55 & a 797/1 0 <.>
<br> i?
<br> 795/3 9% 6- 798/1 _ G a 779/10 9 790/5 370/4 790/4 Q „ $ 779/6 Av,493,1 % m 1/9; 779/9 s ______________ mm „ggg 35333 = Videa/l Projekf XXXX XXXXXX - m ; CEB:? mm mm Cesc? mwmv MM XXXX.ČESKÝ KRUMLOV sm :llěsto Klum mm 1 38101 mw: Ě M4585) TEL ' 4239952! Mm m:.: : CMY 2—804-05—PS SITUACE 1:2.000 Č-KRUMLOV,U BERKOVKY inn? " 322019 0.009: k.ú.ČESKÝ KRUMLOV PŘELOŽKA A PRODLOUŽENÍ VODOVODU % 3:25:00 “*" W= SITUACE KATASTRÁLNÍ MAPY &% c_1
<br>.S “„ 35:15.-.\\.:! 1 _._ “\,: - 991 151991191 “00111099 7019510 09 19- 1 '.1911001999191 1191199901- AOWWŘHH MSE? 80800 !NWEZÚ1 V BFVBM OHBHSBQOHIF
<br> 9101303 1711313110519 999137191 7011791199191 „993951 9101705
<br> rá
<br> '$? 3? “_ <.>,\,\ll “QSC/'\- A“ “ = = A „ ' 1! '" (AQQ/\ chwagnmmoaaw WZO'Yš—Zaá " ' '" „Í “,E)?
<br> Lunch—aaa “\ A\DÁuY-„am —;2._.Q \q

Načteno

edesky.cz/d/3164003

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz