« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení místní úpravy provozu: "Úprava značení v ulici Špičák, Český Krumlov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_stanoveni_spicak_ck_082019.pdf
1 ŠD! ll 85 “Kone—C.12-de 53! &% “ %:;th ; )OPĚBUUIM
<br> 5 30131“me QHE-EÉP TH 29.7.2019 oHEieut'H \ <,>
<br> Karei Trněný
<br> \
<br> IH >?
<br> |=— SW'A— aa.\gb WCL'- Obsakomt '.4) “PZ :.%“ Gita-& "JSI-DIP ÚŠECJÍ VoileL.U onou 5H'EQECH1': 943 2Dm + E43“ HIHO >oPE-hUl-h casu-LHLLV fQPřispěvaieléOpenSlreetMap.RÚIAN:©ČÚZK J.) ODBC.393“ Qué sm'mf'"
<br> -\ E43 \: H\Ho 525 Na.<.>.<.>,?mzmvhqaf tl.-MA Ř 0 BUSW'O'Í" Vytištěno v mapovém řešeníSpinbox společnosti © T-MAPY 3) “až Z.\? 409- u ŠLE'PA ?D É-EHUI/ ico Hau: to! (Ea
2019-33212.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39199/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/33212/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 29.07.2019
<br>
<br> VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VE VĚCI NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán příslušný
podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o silničním
provozu"),zahajuje řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením
obecné povahy v souvislosti se zabezpečením potřeby zlepšení bezpečnosti,zajištění dopravní výkonnosti
a organizace dopravy v prostoru lokality Špičák město Český Krumlov.Řízení je vedeno na základě
žádosti,kterou podalo dne 9.6.2019
<br> p.XXXXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Špičák 121,381 01 Český Krumlov
<br> (dále jen "navrhovatel") <.>
<br> Předmětem návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku parcelní č.871/30
k.ú.Český Krumlov je osazení svislého dopravního značení,a to:
<br> 1.SDZ č.IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ <.>
<br> 2.SDZ č.IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ <.>
<br>
<br> SDZ č.IZ 8a a č.IZ 8b bude obsahovat DZ v souladu se zněním vyhláška č.294/2015 Sb <.>,a to:
<br> A) DZ č.B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ + dodatkovou tabulku č.E13 s textem „Mimo
dopravní obsluhu“ <.>
<br> B) DZ č.B29 „Zákaz stání“ + dodatkovou tabulku č.E13 s textem „Mimo držitelů parkovacích karet A <,>
R oblast O1“ <.>
<br> C) DZ č.IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ <.>
<br> Správní orgán,v souvislosti s tímto návrhem stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené pozemní
komunikaci žádá v souladu se zněním ...

Načteno

edesky.cz/d/3164002

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz