« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na PK - MK Holubov, Krasetín - podvrt a uložení ze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38560.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39210/2019/ODSH/Au
S-MUCK/38560/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 29.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
R-built s.r.o <.>,IČO 25430645,Radovesice 169,410 02 Radovesice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 24.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních
komunikacích v intravilánu obce Holubov,místní části Krasetín (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br>
<br> „Úprava sítě NN v obci Holubov,místní části Krasetín“
<br> v silničním pozemku místní komunikace na pozemku parc.č.1228 v k.ú.Holubov <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění,v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích takto:
<br>
<br> • Dotčená komunikace : místní komunikace obce Holubov,místní část Krasetín
<br> – viz.DIO
<br>
• Komu se stanovuje : žadateli
<br>
• Důvod žádosti : pokládka inženýrských sítí – protlak pod MK
<br>
• Termín přechodného stanovení: 05.08.2019 do 12.08.2019
<br>
• Provedení dopravního značení (typ) : přenosné SDZ dle DIO v příloze v provedení dle
<br> vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br>
<br> • Odpovědná osoba : XXXXX XXXXX,R-built s.r.o <.>,tel.: 703 146 709
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.MUCK 39210/2019/ODSH/Au str.2
<br>
Podmínky pro prove...
01.pdf
<,> DID - Kra eur:
<br> Krásetín - úprava sítě NN
<br> POLICIE _ČESKÉ REPUBLIKY lala/M_SKE ŘEDlTELSWI POLICiE J_IHOCESKE
<br>.Ě'W
<br> ' tn Pf0v'
<br> DIO - R-built - Protlak.výkop - KráSatírl
<br> © na: muni-niphchudniaoamnlm-kfi © DOPRAVNÍZNAČENÍ Vypracm'alz XXXXXX XXXXX.<.>.<.>.— -pmlhkmkmnuugi 'r Objednatel: R-bunlt „nwm-Ma ul.-mmm _ "" -V?Knp mino Mmunlhcl WWE E'NIBWW W- DID ' ÚFM Sítě NN ““"" Datum: Květen 2019 * ĚE—.<.>.a.<.>.<.>.- ' - dnpgml—ML _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Janllevswmal-JAPíV.Puvozcvn Č.Bu.Č1C\L'ÍCE.F!'n11523.37faf1'í:£á.k(-Buduuncc

Načteno

edesky.cz/d/3164001

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz