« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

74362-2019_Zamer_prodej_podilu_stavebnich_pozemku_pod_bytovy (215,8 kB)
Město Kolín
Odbor region.rozvoje a územ.plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/ORR 74362/19-chud
ORR chud2 18873/2018
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
karel.chudoba@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 25.07.2019
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,odbor regionálního rozvoje a územního plánování,oznamuje
ve smyslu § 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v
katastrálním území a obci Kolín
<br>
 podíl o velikosti 5634/206745 pozemku parc.č.st.3933 o výměře 339 m2 v ulici
Tyršova 776,kat.území a obci Kolín
<br>
<br>  podíl o velikosti 4442/445854 pozemku parc.č.st.5795 o výměře 832 m2 v ulici
Benešova 967,kat.území a obci Kolín
<br>
 podíl o velikosti 4448/428333 pozemku parc.č.st.6245 o výměře 524 m2 v ulici
Podskalská 1357,kat.území a obci Kolín
<br>
 podíl o velikosti 3195/752315 pozemku parc.č.st.4837 o výměře 1264 m2 v ulici
Dělnická 787,kat.území a obci Kolín
<br>
Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
OLE_LINK1
OLE_LINK2

Načteno

edesky.cz/d/3163971

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz