« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15644077430phpzjxrrf.png
export2udfile0-15644077430phpghexqt.pdf
Ing.Bc.Monika ř
<br> 2019.07.2911:55:44
<br> MĚSTO jESENÍK
<br> n-M 510 gen k u nmna '
<br> Public key: RSA/2048 bits
<br> Č.j.: Mj/38768/2019/OM/Nep jeseník,29.července 2019
<br> Oznámení občanům (zveřejnění záměru výpůjčky pozemků)
<br> Město jeseník,Masarykovo nám.Č.1/167,jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr vypůjčit:
<br> Část pozemku o výměře 800 m2 z pozemkové parcely č.1116/1,část pozemku o výměře 3 000 m2 z pozemkové parcely č.1121/1,část pozemku o výměře 560 m2 zpozemkové parcely č.1121/3 a část pozemku o výměře 260 m2 z pozemkové parcely č.1123,vše v k.ú.jeseník,spolku Boétheia — společenství křesťanské pomoci,se sídlem Otakara Březiny 228/28,jeseník,jako zahradu (mapka příloha č.1) <.>
<br> Záměr byl schválen Radou města jeseníku na jejím 21.zasedání,konaném dne 15.07.2019,usnesením č.745 <.>
<br> Zájemci o výpůjčku pozemků se mohou k záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí být doručeny na Městský úřad jeseník,Tovární ul.1287,jeseník,Oddělení majetku,podatelna č.dveří 303 v termínu do 16.08.2019 do 13:00 hod <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost nevybrat žádného zájemce,případně zrušit záměry výpůjčky pozemků.Další informace je možné získat na Městském úřadě jeseník,Oddělení majetku,Tovární
<br> 4/1287,jeseník,č.dveří 301 (Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,mob.: 727 926 271 nebo na emailu monikanepejchalova©mujes.cz] <.>
<br> Nedílnou součástí je 1 příloha <.>
<br> MM
<br> Ing.Bc.Momka Nepejchalová vedoucí oddělení majetku
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.07.2019

Načteno

edesky.cz/d/3163951

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz