« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění záměru města pronajmout části pozemkových parcel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15644014750phpj128fp.png
_ muy
<br> ra čuzu
export2udfile0-15644014750php0lqmre.pdf
Ing.Bc.Monika ř
<br> 2019.07.2910:26:06
<br> MĚSTO jESENÍ K
<br> n—M slo Ben Hui—DOL
<br> Public key: RSA/2048 bits
<br> Č.j.: Mj/38736/2019/0M/Nep jeseník,29.července 2019
<br> Oznámení občanům (zveřejnění záměru pronájmu pozemků)
<br> Město jeseník,Masarykovo nám.Č.1/167,jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr pronajmout:
<br> Část pozemku o výměře 470 m2 z pozemkové parcely č.1313/13 a část o výměře 130 m2 zpozemkové parcely č.1313/116,vše v k.ú.Bukovice u jeseníka,jako manipulační a skladovací plochu (mapka příloha č.1) <.>
<br> Záměr byl schválen Radou města jeseníku na jejím 21.zasedání,konaném dne 15.07.2019,usnesením č.740 <.>
<br> Zájemci o pronájem pozemků se mohou k záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musí být doručeny na Městský úřad jeseník,Tovární ul.1287,jeseník,Oddělení majetku,podatelna č.dveří 303 v termínu do 16.08.2019 do 13:00 hod <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost nevybrat žádného zájemce,případně zrušit záměry pronájmů pozemků <.>
<br> Další informace je možné získat na Městském úřadě jeseník,Oddělení majetku,Tovární 4/1287,jeseník,č.dveří 301 (Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,mob.: 727 926 271 nebo na emailu monika.nepejchalova©mujes.cz) <.>
<br> Nedílnou součástíje 1 příloha <.>
<br> 1
<br> Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXXX vedoucí oddělení majetku
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.07.2019

Načteno

edesky.cz/d/3163950

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz