« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Výstavba vodovodního řadu Prostřední Svince - Horní Třebonín"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38637.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 38792/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/38637/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 25.07.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> PRVOK s.r.o <.>,IČO 28128257,Kájovská 11,382 21 Kájov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 24.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č <.>
II/155,a to v úseku Prostřední Svince – Horní Třebonín viz.DIO z důvodu akce:
<br> "Výstavba vodovodního řadu Prostřední Svince – Horní Třebonín" <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a § 172,173 správního řádu,po
souhlasu Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu č.j.KRPC-793-219/ČJ-2019-020206 ze dne 24.7.2019 (dále jen "orgán policie") opatřením
obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: silnice č.II/155 – viz.Příloha <.>
<br>  V úseku: viz.ověřená dokumentace DIO <.>
<br>  Komu se stanovuje: PRVOK s.r.o <.>,IČO 28128257,Kájovská 11,382 21 Kájov <.>
<br>  Důvod žádosti: zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací na silnici č.II/155 <.>
<br>  Termín: od 30.7.do 12.8.2019 <.>
<br>  Velikost dopravní značky: základní <.>
<br>  Provedení značky (typ): svislá dopravní značka,dopravní zařízení <.>
<br>  Odpovědná osoba: pí.XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.PRŮJEZD SLOŽEK IZS NEBUDE O...
priloha_stanoveni_dio_vodovod_svince.pdf
Dopravně inženýrské opatření
<br> / DIO [ Požadavek: Částečné dopravní omezení na sílil/155 v úseku Prostřední Svince * Horní Třebonín Důvod: Výstavba vodovodního řadu fv pomocném silničním pozemku/ Termín: Zahájení Srpen 2019 Objížďková trasa: Objednavatel: PRVOK s.r.o.Kájov 11 382 21 K A J 0 V
<br> Vyiádření Policie ČR:
<br> Vyjádření správce komunikace:
<br> Poucw _CLgSKÉ REPUGUKY
<br> KRAJŠŠKE BEDH'ELS'H! PGUCIE díHOCJESKEHO KRAJE 4 LIZEMNI ODBOR ČESKÉ“ air-zonu ov DOPRAVNÍ INSPEKTOHÁT " 381 23 CESKÝ KRUMLOV,„?
<br> ?! M35
<br> Vypracoval: XXXXXX XXX v v,XXX?fo XX% v,<.>.<.> <.>,MKIMÁ 941 54 V Ceskych Budejovwlch 19.6.2019 570 05 ČMáBfrdýa/rbe
<br> M.- 585 545 OQO 150: 600 71 651 Raf/zere Jaymvňrfra změní
<br> /) /
<br> ©
<br> 88%
<br> z/zwz
<br>.„V
<br> /
<br> „»,mgmfz mladém; aw? <.>,4! m2 rz 009 102! 050 52,259; " ::wiěwwm co 02%: M 30 Iřó „am“ _ MWS! já? )! 571W 3G?
<br> 991?
<br> fifa
<br> 99!- lNHVAOL 'AO'IINHBH „9533 CZ LES.WHOLXĚCISN! !NAVHdOG
<br> Amwnw 401335) uoaoo ;r—xwazm V HPVHM OHŠMSBQOHIP HIDHOCI !MS'IHJJGBLŠ BHSFVHM Jou—landa 548353 3101105
<br> a/s'tz
<br> 2/0931
<br> v ose.:
<br> ÚMJ
<br> „aw
<br> + Ol./313
<br> 52/6143
<br> 90 83/er
<br> L.<.>.:h-ub—ah—dh—dh—ih-uh—th—d„
<br> L.<.> —J
<br> LJ
<br> POLiCIE _Cl; KÉ REPUBLJKY KRAJgsKE B: DíTELS'I'V! POU“ tE JJHOCESKE O KRAJE 4 ÚZEMNÍ omon CESKÝ KRUM,ov DDPHAVM JN'PEKTOHAT _ _
<br> 381 23 CESK KRUMLOV.TOVN? : 165

Načteno

edesky.cz/d/3161450

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz