« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA- směna pozemků parc. č. 2484/5, 2484/6, 2956/3 a 3034/2 v k.ú. Štítary u kolína do vlastnictví Základní organizace ČSCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

73476_2019 zamer smena (408,7 kB)
Městský úřad Kolín
Odbor region.rozvoje a územ.plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/ORR 73476/19-vac
ORR 15325/2019
<br> XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
jitka.vackova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 23.07.2019
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br> Městský úřad Kolín,Odbor regionálního rozvoje a územního plánování,oznamuje ve smyslu § 39 <,>
<br> odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br> směnit pozemky parc.č.2484/5 o výměře 1054 m2,2484/6 o výměře 664 m2,2956/3 o výměře 208 m2
<br> a 3034/2 o výměře 4080 m2,všechny v katastrálním území a obci Štítary u Kolína,z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví Základní organizace ČSCH <.>
<br>
Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny po dobu zveřejnění na úřední
<br> desce na podatelně Městského úřadu Kolín <.>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br> 2019-07-25T13:09:28+0200

Načteno

edesky.cz/d/3161440

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz