« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - Třebenice, Euras

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - Třebenice, Euras
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 24910/2019 dle rozdělovníku
<br>
<br> Č.j.: ODSH 87450/2019
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 24.července 2019
<br>
<br>
<br> Sdělení o uzavírce pozemní komunikace
<br>
Dne 23.7.2019 obdržel odbor dopravy silničního hospodářství městského úřadu Lovosice
žádost společnosti AŽD Praha s.r.o <.>,Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 o povolení úplné uzavírky
místní komunikace v městě Třebenice,v úseku železničního přejezdu P2362,nacházejícího se na
pozemku parc.č.2632/1 v k.ú.Třebenice.Důvodem uzavírky je rekonstrukce tohoto železničního
přejezdu.K uzavírce dojde v době od 06.00 hod.dne 12.8.2019 do 24.00 hod.dne 13.8.2019 <.>
Objízdná trasa není stanovena <.>
A dále o povolení úplné uzavírky silnice III/23752 v obci Třebívlice,v úseku železničního
přejezdu P2375,nacházejícího se na pozemku parc.č.531/1 k.ú.Třebívlice.Důvodem je rekonstrukce
tohoto železničního přejezdu.K uzavírce dojde v době od 07.00 hod.dne 19.8.2019 do 24.00 hod <.>
dne 20.8.2019 <.>
Objízdná trasa je plánována ze směru od obce Solany po silnici č.III/2492 ke křižovatce silnic
č.III/2465směr Třebívlice,dále ulicí Dr.E.Beneše.Obousměrně <.>
<br>
Shora uvedené informace poskytujeme ve smyslu ust.§ 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích <.>
<br> Pokud jsou Vám známy skutečnosti,díky kterým by byly plánované stavební práce omezeny <,>
neprodleně nás o této skutečnosti informujte <.>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
silniční technik odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Rozdělovník:
- Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
- EURAS SYSTEMS spol.s r.o <.>,IČ:61328286,Euras 19,411 13 Třebenice
- obec Třebívlice,Komenskéh...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz