« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Oprava chodníku K Učilišti, Větřní"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38323.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 38650/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/38323/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 25.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
p.XXXX XXXX,Budějovické dopravní stavby,IČO XXXXXXXX,Krasejovka XX,370 07 Kamenný
Újezd <,>
<br> kterého zastupuje na základě plné moci
<br> Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br>
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 23.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Oprava chodníku K Učilišti,Větřní“ <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném
vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-212/ČJ-2019-020206 ze dne 22.7.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: MK K Učilišti,MK K Bazénu Větřní,silnice č.II/160 podle DIO – viz <.>
příloha <.>
<br>  V úseku: dotčených pozemních komunikací - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: p.XXXX XXXX,Budějovické dopravní stavby,IČO XXXXXXXX,Krasejovka XX,370
07 Kamenný Újezd <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: 1.8.– 1.10.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: p.XXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Podmínky pro pro...
priloha_vetrni_oprava_chodniky.pdf
A
<br> průchod pro chodce min.š.1,2m
<br> max 20 m
<br> Dopravně inženýrské opatření Oprava chodníku K Učilišti,Větřní
<br> Zadavatel: Budějovické dopravní stavby - p.JokI
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.XX.XXXX s „ '|' Email: info©signistav.cz Poznamka: šíigmsav Telefon: 601 150 067 etapa 1 '

Načteno

edesky.cz/d/3159549

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz