« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení veřejně přístupných účelových komunikací v Průmyslové zóně Sever (TPCA) z důvodu opravy železničního přejezdu na trati Hradišťko – Průmyslová zóna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prum. zona Sever - TPCA - uzavirka zel. prejezdu (109,1 kB)
Oprava žel.přejezdu Zóna TPCA Ovčáry u Kolína
<br> segngAžaCE
<br> IP 22 POZOR že!
<br>.přejezd u vodní nádrže UZAVŘEN
<br> Zpracovalgššjjamslav Népraš GŠŽŠĚŠŠŠ
<br>,<.> "& „»
PMU DZ oprava zel. prejezdu - TPCA - uzavirka UK (40,9 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Správa železniční dopravní cesty <,>
státní organizace
Partyzánská 24
170 00 PRAHA 7
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 69570/19-noj
OD noj 15367/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 70994234
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 24.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele - Správy železniční
dopravní cesty,státní organizace,Oblastní ředitelství Praha,se sídlem: Partyzánská 24,170 00 Praha
7,IČ.: 709 94 234 a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní
odbor Kolín – DI čj.KRPS-137773-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení veřejně přístupných účelových komunikací
v Průmyslové zóně Sever (TPCA) z důvodu opravy železničního přejezdu P3573 na trati
Hradišťko – Průmyslová zóna za uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace v obvodu
působnosti našeho správního orgánu takto:
<br> při opravě železničního přejezdu P3573 na trati Hradišťko – Průmyslová zóna za uzavírky veřejně
přístupné účelové komunikace bude na veřejně přístupných účelových komunikací v Průmyslové zóně
Sever (TPCA) osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň
nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanov...

Načteno

edesky.cz/d/3159526

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz