« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Karla Čapka, rozšíření placeného parkování , OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15640575640phpmxrbva.pdf
V j e z d
<br> d o
<br> z
<br> n y
<br> l l 0 o
<br> l P { 3 c
<br> t t a
<br> ł
<br>
<br> x3
<br> V' jezd ze z ny
<br> lP 13c
<br> -.l
<br>.ii
<br>.<.> Ęql{
<br> lv
t
<br> ą}
<br> ľ
<br>
2019-07-25T11:22:09+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX
export2udfile0-15640575640phpth2dmw.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Č.j.: MJ/38345/2019
<br> Sp.zn.: MJ/26769/2019/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 25.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím souhlasu příslušného orgánu policie (Krajské
<br> ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Jeseník,dopravní inspektorát)
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Místo místní úpravy provozu: Místní komunikace ul.XXXXX XXXXX v k.ú.Jeseník,– parkoviště u objektu č.p <.>
<br> 10/1147 v k.ú.Jeseník
<br>
<br>
<br> Doba místní úpravy provozu:
<br> - neomezeně
<br>
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> - Vybudování nového neplaceného parkoviště pod budovou města Jeseníku (ul.XXXXX XXXXX XX/XXXX);
<br> z důvodu malé kapacity bude zpoplatněno,kromě vyhrazených parkovacích míst
<br>
<br> Způsob provedení:
<br> - Rozšíření placeného parkování na místní komunikaci III.třídy ul.XXXXX XXXXX v Jeseníku u budovy č.p.XX/
<br> 1147 dle předložené návrhu – „ Zóna placeného parkování“ bude rozšířená na celé parkoviště,a to tím
<br> způsobem,že dojde k posunutí svislého dopravního značení (dále jen „SDZ“) č.IZ8b„Konec zóny
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3159498

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz