« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání územního plánu města Třebenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání územního plánu města Třebenice
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
<br> odbor stavebního úřadu a územmho plánování Školní 407/2,410 30 Lovosice Telefon SÚ: 416 571 270- 276 Fax: 416 532 130 Telefon ÚP: 416 571 277-278 Telefon Památková péče : 416 571 279
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Třebenice
<br> Úřad územního plánování,odboru stavebního úřadu a územního plánování,Městského úřadu Lovosice,jakožto obecní úřad s rozšířenou působností (dále jen „pořizovate1“),pořizuje,v souladu s ustanovením & 6 odst.1 písm.c) zákona c.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,Územní plán Třebenice (dále jen „ÚP Třebenice“) <.>
<br> ÚP Třebenice se bude dotýkat správního území města Třebenice <.>
<br> Návrh ÚP Třebenice bude k veřejnému nahlédnutí na níže uvedených místech,po dobu 30ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky <.>
<br> - MěÚ Lovosice,odbor stavebního úřadu a územního plánování,Školní 407/2,410 30 Lovosice Webové stránky: http: //www.meulovo.cz
<br> - MěÚ Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice Webové stránky: http: //www.mesto-trebenice.cz/
<br> V souladu s ustanovením © 50 odst.3 stavebního zákona,může každý uplatnit do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele písemné připomínky.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
<br> PID: MULOPXXXTXXC Evid.č.: MULO 24903/2019 Č.j.: OST 529/2019 JM Vyvěšeno,dne: 25.07.2019
<br> Sejmuto,dne:
<br> Ing.Petr Šoldon vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Lovosice v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/3159279

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz