« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Pokládka zemního kabelu NN - Krásetín, Holubov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38449.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 38452/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/38449/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 24.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
R-built s.r.o <.>,IČO 25430645,Radovesice 169,410 02 Radovesice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 22.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Pokládka zemního kabelu NN – Krásetín,Holubov" <.>
<br>
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-130/ČJ-2019-020206 ze dne 15.5.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: místní komunikace podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčených pozemních komunikací - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: R-built s.r.o <.>,Radovesice 169,410 02 Radovesice <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: 5.8.– 12.8.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: R-built s.r.o <.>,Radovesice 169,410 02 Radovesice,tel.: 703 146 709 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komuni...
priloha_stanoveni_krasetin_holubov_082019.pdf
DID - Kfiíůetll'l
<br> Barman?- Mlýn
<br> iiokl'tlůváký Mlýn \ i \
<br> J_m hen—inu! -.1.-\*sl:\'.P:.:vuawnn C.Budem,:: “lwa 35 W:) \ll Cesku Bud-„\pm ;u
<br> DID - Kra am
<br> POLICIE _ČESKÉ REPUBLIKY
<br> KBAJSKE ĚEDITELSTVI POLlCiE
<br>.<.> [IHOCESKEHO KRAJE =.- A <.>
<br> - ga
<br>.<.> r ' szo.-mr&néphchndnidmvnlznačenr mr- ITT :: Weg—cg: ;._— -mlpodlwumnlhci -výloopnlknukom|mlkacl
<br> Jan Nevsnmnl-JArív.Puv-chvn Cau ř <.>,— vic.Pf<n-nn_-':h„ ___—___.__.__.<.>.<.> _________—__________.<.> ______._.<.>.—___-.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3157196

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz