« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – stavební povolení k vodním dílům „Vodovod a kanalizace pro stavební parcely „U LESA“, Kolín – Sendražice“, k. ú. Sendražice u Kolína

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15059-2019 71861-2019_OZ_stavebni_povoleni_-_Kolin_-_Sendrazice_-_vodovod a kanalizace - Lokalita U (314,1 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXX
Bohouňovice I XX
XXX XX ČERVENÉ PEČKY
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
Školská XXX
XXX XX KOLÍN
<br>
Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 71861/19-ben
OZPZ 15059/2019
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
sarka.benesova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
0/0
<br>
Datum: 18.07.2019
<br>
<br> Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – stavební povolení
k vodním dílům „Vodovod a kanalizace pro stavební parcely „U LESA“,Kolín –
Sendražice“ na p.p.č.304/49,304/51,304/53,304/54,403,998/1,998/10 v k.ú <.>
Sendražice u Kolína <.>
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br> XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bohouňovice I 66,280 02 ČERVENÉ PEČKY a XXXXXXXX
Nováková,nar.XX.XX.XXXX,Školská 281,280 02 KOLÍN (dále jen „žadatel“) <,>
<br> dne 25.02.2019 podali žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla podle § 15 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") na stavbu:
<br> „Vodovod a kanalizace pro stavební parcely „U LESA“,Kolín – Sendražice“ na p.p.č.304/49 <,>
<br> 304/51,304/53,304/54,403,998/1,998/10 v k.ú.Sendražice u Kolína <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Název obce Kolín
<br> Název katastrálního území Sendražice u Kolína
<br> Na pozemcích p.č.dle KN 304/49,304/51,304/53,304/54,403,998/1,998/10 v k.ú.Sendražice u Kolína
<br> Určení polohy (S-JTSK) X: 1053604; Y: 687419
<br> Název vodního díla „Vodovod a kanalizace pro stavební parcely „U LESA“,Kolín – Sendražice“
<br>
Popis stavby:
předmětem stavby je vybudování veřejného vodovodu a od...

Načteno

edesky.cz/d/3156559

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz