« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zveřejnění informace o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru - „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

73166.19_dokumentace-EIA-deska-Modernizace tratoveho usek Kolin odb. Babin vc. Libicke spojky (357,7 kB)
<.> /1
<br> Město Kolín
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,e-mail: podatelna@mukolin.cz
<br> Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Naše čj.: MUKOLIN/OZPZ XXXXX/XX-Ch Telefon: XXX XXX 329
Naše zn.: OZPZ EIA 19518/2018 E-mail: miroslav.chramosta@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0 Datum: 23.07.2019
<br> Zveřejnění informace podle zák.č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů v úplném znění (dále jen „zákon“) o dokumentaci
vlivů na životní prostředí k záměru: „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb.Babín
(mimo),vč.Libické spojky“
<br> Město Kolín,jako dotčený územní samosprávný celek podle ustanovení § 3 písm.d) zákona tímto
podle § 16 zákona zveřejňuje informaci o dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru:
<br> „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb.Babín (mimo),vč.Libické spojky“
<br> Informaci o dokumentaci záměru,kterou ve věci vydalo MŽP ČR,Vršovická 1442/65,100 10 Praha
10,(č.j.MZP/2019/500/1514 ze dne 19.07.2019,vyř.RNDr.Hrušková),obdrželo město datovou
schránkou dne 22.07.2019 <.>
<br> Předmětem záměru je modernizace trati č.231 Kolín - Lysá nad Labem a to v úseku Kolín (mimo) –
odbočka Babín (mimo),která prostorově respektuje stávající stopu trati,tedy trať zůstává bez přeložek
a dvoukolejná.Délka modernizace tohoto traťového úseku je cca 19 km.Poloha kolejí zůstane na
současném drážním pozemku.V prostoru k.ú.Libice a Kanín je navržena novostavba dvoukolejné
Libické spojky pro přímé spojení mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou vedoucí mimo železniční
stanici Velký Osek.Dokumentace je zpracována ve třech variantách (V1,V2 a V4).Dále jsou v rámci
stavby navrženy přeložky pozemních komunikací.Součástí stavby budou i další stavební opatření
vyvolaná územně-technickými vazbami,především přeložky komunikací,sítí,protihluková opatření
apod.Stávající železniční smyčka u Velkého Oseku umožňující ...

Načteno

edesky.cz/d/3156558


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz