« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Rekonstrukce silnice č. III/1572 Omlenička"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-36427.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 38305/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/36427/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 23.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast Český Krumlov <,>
IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice
<br>
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 11.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Rekonstrukce silnice č.III/1572 Omlenička" <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-194/ČJ-2019-020206 ze dne 10.7.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: silnice č.II/157,silnice č.III/1572 podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčených pozemních komunikací - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast
Český Krumlov,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: 7.8.– 25.8.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,tel.: 727 967 736 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy ...
priloha_oprava_silnice_III_1572_omlenicka.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ve službách bezpečnosti silničního provozu
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> OPRAVA SILNICE |||/1572 OMLENIČKA
<br> POLiíiiE ČF KRAJSKÉ ŘEDJT mop ESKÉHO KĚSW po iCiE
<br> i.i/H “Ni (' DBO
<br>.i? o 35%?ngin : WS,-_ _,(šěf K " "“ 23 ČESKÝ „i(va; „() <,>
<br> ? KHUMi 0
<br> To!,Apm (.<,>
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXX _— _
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum: květen 2019
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV Provozovna: Planá XX Tel.: XXX XXX 5% 370 01 České Budějovice www.janev.cz
<br> 1.úvoo K DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ
<br> Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) „Oprava silnice Ill/1572 bylo zpracováno na základě objednávky firmy Swietelsky stavební s.r.o.<.>
<br> 2.POPlS DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ
<br> Lokalita: silnice Ill/1572 průtah obcí Omlenlčka Popis uzavírky: částečná uzavírka (frézování),úplná uzavírka
<br> Předpokládaný termin frézování: 7.8.- 11.8.2019 Předpokládaný termín úplné uzavírky: 12.8.- 25.8.2019
<br> Vedení objízdné trasy: Objízdná trasa pro motoristy jedoucí : Kaplice do Omleničky bude vedena po silnici IIB smér Dolní Dvořiště,za Obcí Nažidla budou dále vedení na komunikaci Ill/00359 po které pojedou až za Obec Bujanov,kde odbočí na silnici Ill100357,po které budou pokračovat až na křižovatku se silnicí ili/1576 po níž se přes Obec Omlenice dostanou až do Omleniček <.>
<br> Objízdná trasa v opačném směruje totožná <.>
<br> Délka obiízdné trasy: 13,4 km
<br> Vedení autobusové dopravy: autobusová doprava,vzhledem k uzavření komunikace s běžným autobusovým provozem,bude vedena po neznačené Objízdné trase od Kaplice po silnici l/3 až k čerpací stanici Papoil před kterou autobusy odbočí na silnici lil/00357 po níž pojedou přes osady Malý Stradov a Horšov až ke křižovatce se silnicí lIl!1576 kde se napojí na svou Obvyklou trasu <.>
<br> Při provádění frézování bude linkovým autobusům umožněn průjezd stavbou <.>
<br> Po dobu úplné uzavírky budou zrušeny bez náhrady tyto zastávky ČSAD: Omlenice,Omlenička; Omlenice,Podolí a Omlenice...

Načteno

edesky.cz/d/3154631

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz