« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Usměrnění dopravy- České Hrady CZ 2019 - kulturní festival

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-36695.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 37839/2019/ODSH/Au
S-MUCK/36695/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 22.07.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
NEDOMYSLENO,s.r.o <.>,IČ 26423341,Na Habrové 25/1014,152 00 Praha <,>
kterou zastupuje,na základě plné moci,společnost
<br> Signistav s.r.o <.>,IČ 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br>
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 12.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích:
<br> č.II/160,II/163,III/1602,III/1622,a III/1623 v ORP Český Krumlov
<br> a č.II/163 v ORP Kaplice dle přiloženého dopravně inženýrského opatření z důvodu konání kulturní
akce:
<br> „Kulturní festival České Hrady CZ 2019 - Rožmberk nad Vltavou“
<br> Usměrnění dopravy
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,po odsouhlasení Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje,územní odbor Český Krumlov,dopravní inspektorát,přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>
<br>  Dotčené komunikace: silnice č.II/160 a 163 a č.III/1602,III/1622 a III/1623
<br>  V úseku: dle přiloženého dopravně - inženýrského opatření
<br>  Komu se stanovuje: žadateli
<br>  Důvod žádosti: Kulturní festival České Hrady CZ 2019 – Rožmberk nad Vltavou
<br>  Termín: od 02.08.2019 do 04.08.2019
<br>  Velikost dopravní značky: základní
<br>  Provedení značky (typ): SDZ
<br>  Odpovědná osoba: XXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> PRŮJEZD VOZIDEL SLOŽEK IZS NENÍ OMEZEN
<br>
<br>
Č.j.MUCK 37839/2019/ODSH/Au str.2
<br>
Podmínky pro ...
001.pdf
„_.-.-.<.> r_-——\
<br> _ IP22(1) __ DETAIL - B '
<br> HRADY GZ
<br> letní kulturní fesfival
<br> U Cl NKUJ | CI letní kulturní fesfival HRADY cz
<br> HRADY CZ
<br> letní kulturní festival
<br> u em.r“ | |S4b(3) _._ Č' „3 FESHVAL,- 'I | HRADY cz a'
<br> _ ' !=.<.> | ZM „ lS11b(1) “ ': 1 ENA
<br> % -—'.-.<.> _.- <.>,_______ \—____/.\ MIMOVOZIDEL SPQVOLENÍM | E 13 (1) PORADATELE |||/1622 _ __ AVLAB „' MW E 33 (1) “
<br> PLATÍ ' - '1.0D3.8.2018 E 13 (2) SIL.|||/1602 00 5.8.2018 ' „„51 _ -:.__ __:.\4 OBCI | - - ROZMBERK " / _— '.<.>.?“ UZAVRĚNA ' SMER PRIZER |
<br> Malšín %,S/ (! hits <,>
<br> Ill/1601.c-"Č
<br> <.>,Oslrov “ -'
<br> “7/.3?
<br> f (1 0-91
<br>,i.<.> :.r UW
<br> ' pszŘ DETAIL _ C + D
<br> "ŽMBERK __a;;=a.-'-.___.-= ___? NA._VOU ___ „t _ __.<.> __ ___
<br> \ __.: _:í; DETAIL - \\4 1
<br> _._.' „a ve 1-' I'.(\l S Š." N N N " <.CD m.______ A.©: &% __f' ' „_ _“ "-.I\ S ' -.I' (\I i.N | '_'1_'_ D__ ".: _ rL:_.—.gg_g(<5_'.:: ;._ |||/1623 3 g % gqlim & \_'< LACHOVICEum1 cg g_i n.5 3331,—- & |'__ ".' __ % “Ž 8 ši IĚ<Ě35F = - „gag 121% l._ q?.'_" ' 1 © Š :.<.> _,HRUDKOV -_._ “z ;-.\| ' il :—.<.> |.: „Q" |_ _ '“ ' !“ „' a ' —.'fo',-_- """"" ČL“— 'f'.'“-I __.L;_ _ __ _ 4- tr? _.—l _.--“=-'___—--'.'—--'._ -f' - “'**:ť*5 f ' ' \ DETAIL - A ' ; '.<.> x _1“ ;.<.>.<.> :—__ VYŠŠÍ BRO ' _ “xxx _ _ ::.-:?.;3-_—.<.> __,<.> _ ?“?— __-___._._ _ — „.- II/163 ;
<br> 09 ravně inželnýrskéo atření CFĚSKE HRÍADY cz - Rožmberk
<br> Zadavatel: NEDOMYSLENO s.r.o.XXXX XXXXXXX - XXX XXX XXX Zpracoval: XXXXXX XXXXXXX Dne: XX.XX.XXXX A
<br> Email: jelinek©signistav.cz Poznámka: Situace „S!QIILSJQM Telefon: 702 281 494 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> „." ROŽMBERK MW.; NAD VLTAVOU,)._- ;a._
<br> €:ÍÉĚĚĚ z.„ U“
<br>,|
<br> _.<.>
<br>.0 '.:,i'
<br> (wšem :?
<br> Ě," % _ __ %
<br> ?
<br> ď-
<br>.“— <.>
<br> ASVHL |
<br> vnawz
<br> zoxavun | r“| 1VAuSEd
<br> V
<br> HOZOd
<br>.e_0za_|:j_©'
<br> Nahořany
<br>.! ix f'f'" (z) zadn
<br> —' _ |||/1622
<br> (L) 22111
<br> PŘĚEŘ
<br> Jr"
<br> 1:5 1151 Fl 11:31
...

Načteno

edesky.cz/d/3151803

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz