« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Rozhodnutí - veřejná vyhláška - povolení změny stavby „III/3297 Plaňany - PD“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Planany - III.3297 Planany - PD (49,2 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje,p.o <.>
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br>
IČ: 00066001
<br>
Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 64556/19-vol
OD vol 12768/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
0/0
<br>
Datum: 19.07.2019
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,obdržel dne 11.6.2019 žádost Krajské správy a údržby silnic
Stř.kraje,p.o <.>,se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5,IČ 00066001 v zastoupení plné moci Aleš
Jambor,K Labi 329,290 01 Poděbrady – Velké Zboží o povolení změny stavby „III/3297 Plaňany -
PD“ na poz.p.č.719/9,719/1,719/10 a 737 v k.ú.Plaňany před jejím dokončením,pro kterou bylo
MěÚ Kolín odborem dopravy jakožto příslušným speciálním stavebním úřadem vydáno stavební
povolení opatřením ze dne 12.12.2017 pod č.j.MUKOLIN/OD 128243/17-vol,které nabylo právní moci
dne 16.1.2018.Změna stavby spočívá v rozšíření podélného parkovacího stání před stávajícím
kostelem a ve zřízení jednoho místa pro přecházení přes předmětnou silnici č.III/3297 u křižovatky
s ulicí Zahradní <.>
Po projednání žádosti v rozsahu,v jakém se změna dotýká práv,právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků stavebního řízení,jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní
správy,Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),rozhodl podle § 118 stavebního zákona takto:
<br> Změna stavby „III/3297 Plaňany - PD“ na poz.p.č.719/9,719/1,719/10 a 737 v k.ú.Plaňany <,>
se
<br>
p o v o l u j e
<br>
v tomto rozsahu:
<br>
Po...

Načteno

edesky.cz/d/3151789

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz