« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Ke Sportovištím v k. ú. Kolín - Sendražice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke Sportovistim 72206 (312,9 kB)
11-
<br> fíč'
<br>.www.aas ' r: " ;) (r—mail: aaíg©.a_ tek.: 32? 31-233?
<br> www-un-
<br> \:.<.> “-„1 A.:-mém <.>
<br> rubwnwnn
<br>.-\ <.>
Ke Sportovistim Sendrazice-OOP PDZ kanal. Tesig Asig 72206 (60,4 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
TELSIG-servis
U Jezera 767
281 51 VELKÝ OSEK
<br> IČ: 498 25 771
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 72206/19-car
OD carvv1 15113/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 18.07.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 28.06.2019 podala společnost
TELSIG-servis,U Jezera 767,281 51 Velký Osek v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12
Chvaletice,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní
odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2 <,>
písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Ke Sportovištím v k.ú.Kolín -
Sendražice,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a m...

Načteno

edesky.cz/d/3151785

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz