« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Rada OK - vyhlášení výběrového řízení - na obsazení místa ředitel/ředitelk Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15637844740phpziqgut.pdf
Rada Olomouckého kraje
svým usnesením č.UR/69/54/2019 ze dne 15.7.2019
<br>
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br>
ředitel/ka Domova pro seniory Radkova Lhota,příspěvková organizace
<br>
IČ 61985881,se sídlem Radkova Lhota 16,751 14 Dřevohostice
<br>
<br>
Požadavky:
<br> a) ukončené vysokoškolské vzdělání (obor sociální práce,sociální politika,sociální
pedagogika,sociální péče,speciální pedagogika,psychologie,ekonomika <,>
management nebo právo výhodou);
<br> b) minimálně 5 let praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování
sociálních služeb);
<br> c) manažerské zkušenosti,minimálně 3 roky praxe v řízení a vedení týmu;
d) znalost legislativy v oblasti sociálních služeb a zřizování a finančního hospodaření
<br> příspěvkových organizací územních samosprávných celků;
e) dobrá orientace v oboru působení a zaměření organizace;
f) velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti
<br> v písemném i mluveném projevu);
g) řídící,organizační a vyjednávací schopnosti;
h) aktivní uživatelská znalost práce na PC;
i) bezúhonnost;
j) zdravotní způsobilost k výkonu práce na pracovní pozici,která je předmětem
<br> výběrového řízení;
k) znalost cizího jazyka výhodou;
l) řidičský průkaz skupiny B výhodou <.>
<br>
Náležitosti přihlášky:
<br> a) jméno,příjmení,titul;
b) datum narození;
c) státní příslušnost;
d) adresa trvalého pobytu (příp.doručovací adresa,je-li odlišná od adresy trvalého
<br> pobytu);
e) telefonní nebo e-mailový kontakt;
f) datum a vlastnoruční podpis <.>
<br>
Přílohy přihlášky:
<br> a) strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních <,>
odborných znalostech a dovednostech,vč.kontaktů pro podání referencí;
<br> b) motivační dopis (motivace k výkonu pracovní pozice,která je předmětem
výběrového řízení);
<br> c) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení
ze státní závěrečné zkoušky;
<br> d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší...

Načteno

edesky.cz/d/3151753

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz