« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č.II/162 - obnova krytu - Bohdalovice - Velesla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-36505.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 37667/2019/ODSH/Au
S-MUCK/36505/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 18.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast Český Krumlov <,>
<br> IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 11.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v ORP města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br> Obnova obrusné vrstvy silnice č.II/162
<br> - odbočka na Bohdalovice → osada Veleslavice
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - silnici takto:
<br>
<br> • Dotčené komunikace : silnice č.II/162
<br>  V úseku : staničení 3,428 – 4,165 km; viz.přiložené DIO
<br> • Komu se stanovuje : žadateli
<br> • Důvod žádosti : stavební práce – obnova obrusné vrstvy vozovky silnice
<br> • Termín : od 22.07.2019 do 02.08.2019
<br> • Velikost dopr.značky: základní
<br> • Provedení dopr.zn.: PDZ dle DIO v příloze,řízení provozu mobilním SSZ
<br> v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br> • Odpovědná osoba : XXXXX.Zákostelecký,SWIETELSKY stav <.>,s.r.o <.>,tel.: 602 109 642
<br> PRŮJEZD VOZIDLŮM SLOŽEK IZS BUDE OPERATIVNĚ UMOŽNĚN
<br>
<br> Č.j.MUCK 37667/2...
001.pdf
OPRAVA SILNICE ||I162 - KŘIŽ.S IIII1602 - VELESLAVICE m
<br> IÉŠ SIV
<br> HEI!
<br> v- 2 - „ < m
<br> má 3994
<br> Iota nazg
<br> "%
<br> -—-—'— Frymburk Větřní __—
<br> FH wage? 49 m ' :s
<br> m :: š =-
<br> |! ln-
<br> ! »
<br> AlS
<br> m &'
<br> stavební _.“ " LID společn-„LspoL.<.> Lidická 246,370 o? “iBudéi = „.aCo 603 27 602 mě<—Ř A POLICE CESKÉ REPUBLEKY Teljfaxj 355.4
<br> 61.7?.„ _ — „Uj KRAJSKÉ REDWELSTVI POUCIE
<br> JiHOČESKÉHO KRAJE 4
<br>,__.<.> „,oLION—t b' bhd' č
<br> LIZEMNI CDBOŘ CESKY KRUMLOV ÍiŽYŽkámzÍĚ,373 535 eŠÍeĚŽĚŽjŽť-Ěem' DOPRAYN! INSPEKTORAT _,E OBJEDNATEL'
<br> 381 23 CESKY KRUMLOV.TOVAHNI 155 '3153353235135“mnam“WI"
<br> tel,: 335 455 557 NÁZEV _ fax: 356 450 793 ' DIO - OBRAVA SILNICE |Il162 e-mail : KRIŽJIII'IGDS - VELESLAVICE
<br> Mamma“ DATUM : 07 12019

Načteno

edesky.cz/d/3148902

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz