« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Stanovisko SEA k návrhu koncepce ÚEK JČK 2018 - 2043

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko_navrh_koncepce_UEK_JCK_2018_-_2043.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
<br>
podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí“) <,>
<br>
k návrhu koncepce
<br>
„Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043“
<br>
<br> Předkladatel koncepce: Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zpracovatel hodnocení: EIA SERVIS s.r.o <.>
U Malše 20
370 01 České Budějovice
Hlavní řešitelé: Mgr.XXXXX XXXXXXX,držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
<br> podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,osvědčení č.j <.>
87741/ENV/15 ze dne 14.12.2015
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví dle §19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,č.j.34758-OVZ-
32.0- 8.9.08 ze dne 19.12.2008,prodloužení osvědčení č.j.47601-OVZ-32.0-
22.5.13,č.j.MZDR 23934/2018- 2/OVZ
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXXX,držitelka autorizace k provádění posouzení podle § XXi
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění(dále též
„zákon o ochraně přírody a krajiny),udělené Ministerstvem životního prostředí
ČR rozhodnutím č.j.§45617/ENV/11- 1572/630/11,prodloužení autorizace
rozhodnutím č.j.29956/ENV/16-1458/630/16
<br> Spolupracovníci: RNDr.Vojtěch Vyhnálek CSc <.>,držitel autorizace dle § 19 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí,osvědčení MŽP č.j.2721/4692/OEP/92/93 <,>
prodlouženo čj.45099/ENV/06,108951/ENV/10,40636/ENV/15
Mgr.XXXXXXX XXXXX,držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,...

Načteno

edesky.cz/d/3148901


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz