« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Krajský úřad Středočeského kraje - Zamítnutí odvolání ve věci určení existence veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Ovčáry u Kolína

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

087868_2019_rozhodnuti_Ovcary_VPUK (575,1 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 477 svobodovak@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 16.07.2019 Městský úřad Kolín
<br> Odbor dopravy
<br> Karlovo nám.78
<br> 280 12 KOLÍN I
<br> Číslo jednací: 087868/2019/KUSK-DOP/Svo
<br> Spisová značka: SZ_087868/2019/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Svo
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně příslušný odvolací orgán podle
<br> § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),a podle § 40 odst.3 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <,>
<br> rozhodl o odvolání XXXX XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Osada Mlýnek č.ev.38 <,>
<br> 280 02 Ovčáry,proti rozhodnutí Městského úřadu Kolín,odboru dopravy,ze dne 09.05.2019 <,>
<br> č.j.MUKOLIN/OD/ 27412/19-vol,spis.zn.OD vol 21272/2018,kterým silniční správní úřad
<br> rozhodl o zamítnutí žádosti ve věci určení existence veřejně přístupné účelové komunikace
<br> na pozemcích p.č.374/12,374/67 a 374/59,vše k.ú.Ovčáry u Kolína,t a k t o :
<br>
<br> Odvolání účastníka řízení XXXX XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Osada Mlýnek č <.>
<br> ev.38,280 02 Ovčáry (dále jen „odvolatel“),proti rozhodnutí Městského úřadu Kolín,odboru
<br> dopravy,ze dne 09.05.2019,č.j.MUKOLIN/OD/ 27412/19-vol,spis.zn.OD vol 21272/2018 <,>
<br> se podle § 90 odst.5 správního řádu
<br>
<br> zamítá <,>
<br>
<br> neboť není důvodné,a napadané rozhodnutí Městského úřadu Kolín,odboru dopravy,ze dne
<br> 09.05.2019,č.j.MUKOLIN/OD/ 27412/19-vol,spis.zn.OD vol 21272/2018,se
<br> potvrzuje <.>
<br>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,(dále jen „odvolací orgán”) přezkoumal
<br> soulad napadeného rozhodnutí a řízení,které mu předcházelo,se závaznými a platnými
<br>
<br> Č.j.08...

Načteno

edesky.cz/d/3148886

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz