« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Starokolínská v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Starokolinska 71782 (453,4 kB)
XXXXXX XXXXXX Párty u Starých Lázní Kolín
<br> Městský úřad odbor dopravy Kadovo náměstí 78
<br> 280 12 Kolín 1 „10.35
<br> :An'.-r-_ <.>
<br> ( Doprašmí._ _- ; Zj'laCenl K-H Zpracoval: Bc.Jaroslav N-epřl'laš 602514933 F
Starokolinska-OOP PDZ §19 VUK 71782 (47,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br> XXXXXX XXXXXX
Malešická XXX/XX
XXX XX Praha XX
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 71782/19-car
OD carvv1 15058/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 17.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele p.XXXXXXX XXXXXX,Malešická XXX/XX,XXX XX Praha XX (dále jen žadatel)
a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br> na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Starokolínská v Kolíně v termínu od 17.08.do
18.08 2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Kolíně
v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu akce: „PĚNOVÁ PÁRTY“,(dále jen zábavná akce) <.>
<br>
Při zábavné akci v ul.Starokolínská v Kolíně bude na výše uvedené komunikaci v obvodu působnosti
zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO,které je
přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
Žadatel zajistí umístění DZ B28 - Zákaz zastavení + E 13 „Text neb...

Načteno

edesky.cz/d/3148885

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz