« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Karlovo nam. 71412 (747,4 kB)
%:,“?aaišfáyzžx Sporbovně kulturní akce: -» _,[,<.> -f Kolín Beach Soccer 2019
<br> Termín: od 1.8.20:00 do 5.3.!in
<br> Instalace značky 7 dní před akcí
<br> Plážová kopaná od 1.8.20:00
<br> do ";-ŽB.“ll-\:OO Mimo pořadabele
<br> Plážová ko aná._ _._ Od 1.8.20:0 __nněštskť úřad ' ' " ' d'? 5-3 43:19“ odbor dšpravy - =" I- - ' ' Mlmo poradatele Kadavu náměstí 78
<br> 280 12 Kolín 1 10.25
<br>.' Mig-atc:—.a=.'_f_.<.> = _
<br> Sportovně kurlumí akce: Kolín Beach Baccer 2019 Termín: 2.8.- 513
<br> Umísbění značek.ve dnech konam akce.<.>
<br> : _ Jxlllmxff".r.—_.„._ HI ___ —_— %híýrka ___"
<br> Plážová kopaná *“ od 2.3.5:00 ď do 5:7 agro-o šš Mimo pořadatele ;?
<br> „?
Karlovo nam.-OOP PDZ+§19 71412 (47,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXX
Na Magistrále XXX
XXX XX KOLÍN X
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 71412/19-car
OD carvv1 14970/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 886 18 404
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/2
<br>
Datum: 17.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele,kterou si dne 12.07.2019 podal p.XXXXX XXXXXXX,Na Magistrále XXX <,>
XXX XX Kolín X a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor
Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci,Karlovo nám.v Kolíně
v termínu od 01.08.2019 od 20:00 hod.do 05.08.2019 14:00 hod.(viz.situační schéma
s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci Karlovo nám.v Kolíně
v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu pořádání sportovní akce: „Beach Soccer 2019“,(dále jen akce) <.>
<br>
Při akci na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v obvodu působnosti zdejšího
orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen DZ) dle schémat DIO,která
jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
Žadatel zajistí umístění DZ B28 -...

Načteno

edesky.cz/d/3148884

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz