« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/32719 v obci Žiželice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zizelice - sil. 32719 - 130. let SDH (182,7 kB)
POL! JIE (JE
<br> KRAJSKÉ Fuz ;! r
<br> \-
<br>.('"-"_“ \.<.> '1.'.L <.>
<br> STŘEDOC “;;-;;: E.-
<br> nomAw—H i
<br> |\
<br> ISPEI
<br> 280 16 '.(CLÍN.VÁC' <.>
<br> 1 2.07.2019
<br> _-
<br> fitr"
<br> Er
<br> ICI ! \TO
<br> "! lBL'říY
<br> S i 'v'i' POUGÍF
<br> (RF-'\JE HAT KaMN
<br> i'\\-ISKÁ 1 1
<br>.<.>
<br> --—-—.__.<.>.<.>.<.>.“—__.<.>.__.<.>._._._ <.>
PMU DZ na sil. 32719 - 130 . let SDH Zizelice (36,2 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Sbor dobrovolných hasičů Žiželice
Dětochova 35
281 29 ŽIŽELICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 71717/19-noj
OD noj 15052/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 61884782
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 17.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu Sboru dobrovolných hasičů
Žiželice,Dětochova 35,281 29 Žiželice,IČ.: 61884782 a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát č.j.KRPS- 190084-1/ČJ-
2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1 a 4 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice III/32719 v obci Žiželice v obvodu
působnosti našeho silničního správního úřadu z důvodu pořádání oslav 130.výročí založení
SDH Žiželice takto:
<br> při realizaci uvedené akce bude na silnici III/32719 v Žiželicích z důvodu zajíštění bezpečnosti
účastníků oslav osazeno dopravní značení dle schématu DIO (omezení rychlosti na 30km/h <,>
upozornění na zvýšený pohyb chodců),které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v ...

Načteno

edesky.cz/d/3148883

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz