« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul. Erbenova, zajištění bezpečnostního prostoru pro stavební práce na stavbě opěrné zdi novostavby prodejny LIDL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DIO - příloha OOP, stanovení přechodné ÚP na Mk v Benešově, ul. Erbenova, zajištění bezpečnostního prostoru pro stavební práce na stavbě opěrné zdi novostavby prodejny LIDL
"ázevakcez Zábor chodníku
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Název výkresu:
<br> Datum: 7/2019
<br> DIO Benešov,ul.Erbeneova — zábor chodníku
<br> List č.:
<br> CHODNÍK 11 _ UZAVŘEN -
<br> Přejdi *
<br> na druhou
<br> stranu - 830 C14a [133311] 22
<br> CHODNÍK CHODNÍK UZAVŘEN E13 UZAVŘEN E13
Celé znění dokumentu
Stránka 1 z 3
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
<br> fax: 312 821 199
<br> e-mail: mubene@benesov-city.cz
<br> epodatelna@benesov-city.cz
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/90414/2019/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/90333/2019/NOR
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: novak@benesov-city.cz
<br> DATUM: 19.07.2019
<br>
OHL ŽS a.s <.>,IČO 463 42 796,Burešova č.p.938/17,602 00 Brno
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad
(dále jen „správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77
odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala
<br> společnost OHL ŽS a.s <.>,IČO 463 42 796,Burešova č.p.938/17,602 00 Brno
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou
opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci v Benešově,ulici Erbenova,na pozemku parcelní číslo 3380 v katastrálním území
Benešov u Prahy viz přiložená situace dopravního opatření - DIO <.>
<br>
<br> popis:
<br> Dopravní opatření p...

Načteno

edesky.cz/d/3148630

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz