« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření 81/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

664 Rozpoctove opatreni c 81 19 usn RMC ze dne 15 07 2019
I <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br> •
<br> •
<br> schvaluje
<br>
rozpočtové opatření č.81/19 - úpravu rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2019 ve věci
finančního vypořádání za rok 2018 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP v celkové
výši 767,9 tis.Kč,a to navýšením rozpočtu:
<br>
<br> ve financování,na položce použití finančních prostředků vytvořených v minulých
letech (základní běžný účet) ve výši 759,9 tis.Kč <,>
<br>
v příjmech ve třídě 4 - přijaté transfery,na položce neinvestiční přijaté transfery
v průběhu roku ze státního rozpočtu ve výši 8 tis.Kč
<br>
a v běžných výdajích oddílu 63 - finanční operace,na položce ostatní finanční
operace ve výši 767,9 tis.Kč
<br>
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
31.schůze rady městské části
<br> konaná dne 15.07.2019
<br> číslo usnesení 0727/31/R/2019
<br> Rozpočtové opatření č.81/19 - finanční vypořádání MČ Praha 11 se státním
rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2018
<br> Rada městské části Praha 11
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Ing.XXXX XXXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/3148261


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz