« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místních komunikacích II. třídy ul. K Hrnčířům, U Kunratického lesa, Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

658 2 DIO
U
<br> X
<br> Q
9
<br> <.>
<br> Q
<br> O E k
<br> ;t
f
lů
<br> v
Q
<br> •Y
o
d
st
<br> <.>
I
c
<br> a
2
<br> bj)
<,>
<br> z <.>
č <.>
<br> 3
6
1
/2
<br> 0
0
0
<br> S
b
<.>
<br> 2
5
<br> @
d‘
<br> <.>
1
<br> ;)
;:
<br> 3
í1
<br> 9
9
7
<br> Sb
<br> J
<br> ‚ I
Po
<br> lic
ie
<br> Č
es
<br> ké
re
<br> pu
bl
<br> ik
y
<br> K
ra
<br> js
ké
<br> ře
di
<br> te
ls
<br> tv
í p
<br> ol
ic
<br> ie
hl
<br> <.>
rn
<br> <,>
Pr
<br> ah
y
<br> O
db
<br> or
sl
<br> už
by
<br> do
pr
<br> av
ní
<br> po
lic
<br> ie
74
<br> 0
00
<br> P
ra
<br> ha
4 <,>
<br> K
o
ii
<br> q
re
<br> o
‘
<br> 2
<.>
-
<.>
-
-
<.>
<.>
<.>
<br> %
<.>
<.>
<br> <.>
-
<br> Č <.>
j <.>
<br> K
R
<br> PA
-
2
S
<br> 3
‘
?
<br> D
ne
<br> :
pi
<br> k <.>
M
<br> gr
<.>
<br> J
ii
<br> D
uš
<br> ek
1 7
<br> -0
7-
<br> Ĺ
L
<br> W
v
<br> e
d
<br> o
u
<br> c
í
<br> od
bo
<br> ru
z
<br> r <.>
kp
<br> t <.>
In
<br> g <.>
H
<br> el
en
<br> a
<br> A
<br> V
Y
<br> P
R
<br> A
C
<br> 0J
1L
<br> Sc
‘H
<br> V
<.> íL
<br> IL
R
<br> E
G
<br> IC
)\
<br> P
ra
<br> ha
P
<br> R
O
<br> Z
\4
<br> K
P
<br> ra
ha
<br> s <.>
r.o
<br> <.>
do
<br> pr
av
<br> ni
op
<br> at
re
<br> nl
P
<br> ik
ov
<br> ic
ká
<br> 24
4/
<br> 17
<,>
<br> P
ra
<br> ha
4 <.>
<br> 14
7
<br> OO
fl
<br> g <.>
L
<br> u
%
<br> a
L
<br> e
n
<br> h
la
<br> r
u
<br> L
M
<br> ila
n
<br> B
ro
<br> ž
O
<br> B
V
<br> O
D
<br> P
ra
<br> ha
te
<br> l+
fw
<br> :
2
<br> 4
4
<br> 4
6
<br> 6
4
<br> 4
4
<br> M
ic
<br> ha
l
<br> Pa
ri
<br> ze
k
<br> w
w
<br> w
<.> p
<br> ro
zn
<br> ak
<.> c
<br> z
IV
<br> JE
S
<br> T
O
<br> R
<.>
<br> e-
m
<br> ai
l:
<br> p
ro
<br> je
k
l(
<br> pr
oz
<br> na
k <.>
<br> cz
R
<br> SD
C
<br> R
<.>
<br> N
a
<br> Pa
nk
<br> ra
ci
<br> 54
6/
<br> 56
<,>
<br> 14
50
<br> 5
P
<br> ra
ha
<br> 4
pr
<br> oj
ek
<br> ce
:
<br> p
ar
<br> iz
ek
<br> (
pr
<br> oz
na
<br> k <.>
cz
<br> O
B
<br>.J
E
<br> D
-i
<br> TE
L
<br> D
A
<br> T
U
<br> J <.>
S
<br> T
U
<br> P
E
<br> V
D
<br> b
E
<br> U
R
<br> O
V
<br> IA
C
<br> S <,>
a <.>
<br> s <.>
<,>
<br> N
ar
<br> od
ni
<br> 13
...
658 1 OOP
Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/19/038801
Ze dne: 02.07.2019
PROZNAK Praha s.r.o <.>
Pikovická 244
147 00 Praha 4
IČO 27166392
<br>
Číslo jednací: MCP11/19/038801/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/19/038801
Naše značka: S-MCP11/19/038801
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 18.07.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný
silniční správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) <,>
v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§§ 171 a 173 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správního řádu),na
základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy při místních komunikacích II.třídy ul <.>
K Hrnčířům,U Kunratického lesa,Praha 4,za účelem objízdné trasy z důvodu opravy vozovky na
rampách MÚK 2 Chodov ve směru na Brno (dálnice D1),podané dne 02.07.2019 právnickou
osobou PROZNAK Praha s.r.o <.>,IČO 27166392,se sídlem Pikovická 244,147 00 Praha 4 (dále jen
žadatel),a po písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy <,>
odbor služby dopravní policie pod č.j.KRPA-251379-2/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 17.07.2019 <,>
<br>
s t a n o v í
<br>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) a od...

Načteno

edesky.cz/d/3148255

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz