« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci II. třídy ul. Květnového vítězství, III. třídy ul. Benkova a NN 4412, Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

652 2 DIO
PRAHA 11 - LEDVINOVA - PŘÍPOJKA DEŠ'Í'OVÉ KANALIZACE
<br> ZÁBOR - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> „X/
<br>,oli České republiky
<br> _ _ - ' Krais 'edítelství policie hl.'n.Pvahy
<br> - ' \/ „:služby dc- :.<.> -am: ;.<.> JŠ'T'T „
<br>.“( „» 40 00 Praha 4,Kongresy/." ? - 11 _ \:- __ _ __ ' Č.j.KRPA- TM GSi—Á ©-on 409002 '— <.>,Dne: _ _ „1 plk.Mgr.XXXX XXXXX XXX na X vedoucí odboru
<br> z r.kpt,Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>.&,/Ml
<br> ______'X"XX'h""-“Fíf—a stanovisko,a smyslu z—r/ odst.& cl :: ? b),<.> :.č.531/2030 Sb <.>
<br> & '$?- "' C:Pí'.<.> ?- 9.(:“,- 7811 %; ':lf-qgv Sb www.geoportalpraha.cz.© Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy,stránka vytvořena; 14.1.2019 11 '.02229 | | | | |
<br> 1707/1
<br> II“/"'-
<br> „Eollcíe České repubÍíŘy Kr Ioké řeQílelsfÍ/Í pohcíe hl.m Pr'Íh Odtlor služby dopravní “like ( y 140 !0 Fr \“ 3 4,Kongrc ' \.<.> <.>
<br> "\ L
<br> „Cif <.>
<br> __/-"
<br> / _.plk.Mgr.XXXX XXXXX Y X.vedoucf odboru X"- z r.xpt.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX ' „ '\_/X\ X— M/ / _ W—QQĚIQFÍÍĚ gramu—is.- o ve smysl?/ží? “rz-._.c "? - ?- ";/fl - a 525 m'a.': :.iuglíšfíššžyžmo Sb.<.> * (.l/IVlQQ? SD
<br> \ _,/ \í
<br> \//
<br> \ \\.l
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ EN ISO 9001 cemhkovano RWTUV
<br> PRAŽSKÉ SLUŽBY,a.s <.>
<br> A Pod Šarmvw 44411 180 77tha9.T.4211 284091 seo! +420517134091 657 - E dbz©psascz - 11: mm:: lč 30194120.DIČ czsmeuzn.bmlm'mÍsPDMIKB Prlha & 51511511709110100 Společnost zapsána v obchodnim naistfmu vedeném Méslskym soudem v Praze v oddile B „maka 24:32 dne 12 1994
<br> Vyplacoval XXXX XXXXXX T +XXXXXXXXXXXX - E peh'.dvorak©psas.cz sawmn XXXXX XXXXX omednalelz RS development Datum; červen XXXX Akce:,<.> _ _,<,> „,_ MěňťkO“ Bytovy dum - kanallzacm pripajka onom,/////// - v" ' ' ' ' Praha 11 K etnoveho wtezstVÍ,ku Chodov NÁVRH o|o
<br> 2023/2 \
652 1 OOP prechodna uprava
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/19/038518
<br> Ze dne: 01.07.2019
Splavná s.r.o <.>
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha 5
IČO 04174208
<br>
Číslo jednací: MCP11/19/038518/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/19/038518
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 16.07.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný sil-
niční správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 záko-
na č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§§ 171 a 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správního řádu),na základě
posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci II.třídy ul.Květnového ví-
tězství,Praha 4,a při místní komunikaci III.třídy ul.Benkova a NN 4412 (v blízkosti ul.Ledvinova <,>
Praha 4),za účelem realizace pokládky inženýrských sítí,podané dne 01.07.2019 právnickou
osobou Splavná s.r.o <.>,IČO 04174208,se sídlem Jeremiášova 2722/2a,155 00 Praha 5 (dále jen
žadatel),a po písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,od-
bor služby dopravní policie pod č.j.KRPA-241657-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 28.06.2019 a č.j.KR-
PA-241659-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 28.06.2019
<br>
s t a n o v í
...

Načteno

edesky.cz/d/3148250

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz