« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Krátkodobá uzavírka - havarijní oprava střechy č.p. 2 Latr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-37595.pdf
Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního hospodářství Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Č.j.: Spis.zn.: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz MUCK 37611/2019/ODSH/Au S-MUCK/37595/2019/ODSH/Au Český Krumlov,dne: 18.07.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU KAMLACH & spol.s.r.o <.>,IČO 63250578,Za Jitonou 250,381 01 Český Krumlov (dále jen „žadatel“) podal dne 18.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v intravilánu města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce: „Havarijní oprava střechy domu č.p.2 Latrán,Vnitřní město,Český Krumlov“ KRÁTKODOBÁ UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,s t a n o v u j e podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích takto: • Dotčená komunikace : místní komunikace - ulice Latrán,Český Krumlov (viz.příloha).• začátek uzavřeného úseku: mezi domy č.p.19 a č.p.21 v ulici Latrán • konec uzavřeného úseku: Lazebnický most • Komu se stanovuje : žadateli • Důvod žádosti : oprava střešní krytiny přilehlého uličního domu č.p.2 v ulici Latrán a zamezení tak veřejnému ohrožení.• Termín uzavírky a zvláštního užívání: od 06:00 do 08:00 hod.dne 21.07.2019  Provedení dopravního značení (typ) : přenosné SDZ dle DIO v příloze v provedení dle vyhlášky č.294/2015 • Odpovědná osoba : XXXXXXXX XXXXXXXXX,Kamlach s.r.o <.>,tel.: 602 477 028 Č.j.MUCK 37611/2019/ODSH/Au str.2 Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 1.Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu č.j.: MUCK 37598/2019/ODSH/Au.2.Provedení a umístění ...
uzavirka_Latran_2.png

Načteno

edesky.cz/d/3146512

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz