« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/3288 v Polních Chrčicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PMU DZ neckiada Pol. Chrcice 2019 (35,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Obec Polní Chrčice
Polní Chrčice 55
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> POCH-340/2019
MUKOLIN/OD 67247/19-noj
OD noj 14898/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 00473731
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 16.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
obce Polní Chrčice,IČ.: 00473731,Polní Chrčice 55,280 02 Kolín a po písemném vyjádření Policie
ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín – DI čj.KRPS- 176544-1/ČJ-2019-010406-
DOŽ
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice III/3288 v Polních Chrčicích v centru
obce v obou směrech z důvodu pořádání sportovně-kulturní akce – 33.Chrčická neckiáda
takto:
<br> svislé dopravní značení
A 12a - „ Chodci “.………………………………………….2x
B 20a - „ Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)“ …….2x
<br> konec úseku s omezením max.povolené rychlosti bude osazen dočasným svislým DZ č.„B/26“
v obou směrech,neukončuje-li takový úsek přilehlá křižovatka nebo konec obce.Resp.dle podmínek
Policie ČR – DI XXXXX uvedených ve výše jmenovaném vyjádření čj.KRPS-XXXXXX-X/ČJ-XXXX-
XXXXXX-DOŽ <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemní...

Načteno

edesky.cz/d/3145800

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz