« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci "Nádraží - Nytra" v k.ú. Žulová, OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15633780080phpo3clg2.pdf
1
<br> 2
<br> 3
<br> Umístění: vpravo,za mostem přes Vidnávku,před připojením MK 1b "Nádraží - Nytra"
<br> ve směru Žulová - Černá Voda,na krajské komunikaci II/456 <,>
<br> SDZ nové: B24a Zákaz odbočování vpravo,E5 Největší povolená hmotnost "8t"
<br> Umístění: vpravo,na hranici k.ú.Žulová a Vápenná,u SZ hranice poz.parc.č.879 v k.ú.Žulová <,>
<br> ve směru Vápenná - Žulová,na KÚ MK 1b
<br> SDZ nové: B13 Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8t" <,>
<br> E13 Text nebo symbol "VJEZD JEN NA POVOLENÍ MěÚ ŽULOVÁ"
<br> 8t
<br> B13
<br> VJEZD JEN
<br> E13
<br> 8t
<br> E5
<br> B24a
<br> 8t
<br> B13
<br> VJEZD JEN
<br> E13
<br> Umístění: vpravo,za křižovatkou MK 1b "Nádraží - Nytra" a komunikace II/456 <,>
<br> ve směru Žulová - Vápenná,přes Starost,na MK 1b
<br> SDZ nové: B13 Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8t" <,>
<br> E13 Text nebo symbol "VJEZD JEN NA POVOLENÍ MěÚ ŽULOVÁ"
<br> Umístění: vpravo,15m před stávající SDZ A31c Návěstní deska (80 m) <,>
<br> ve směru Černá Voda - Žulová,na krajské komunikaci II/456 <,>
<br> SDZ nové: B24b Zákaz odbočování vlevo,E5 Největší povolená hmotnost "8t"
<br> 8t
<br> E5
<br> B24b
<br> 4
<br> 8
<br> t
<br> E
<br> 5
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> a
<br> 8
<br> t
<br> B
<br> 1
<br> 3
<br> V
<br> J
E
<br> Z
<br> D
<br>
J
E
<br> N
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 2
<br> 8
<br> t
<br> B
<br> 1
<br> 3
<br> V
<br> J
<br> E
<br> Z
<br> D
<br>
<br> J
<br> E
<br> N
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> 4
<br> 8
<br> t
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> b
<br> E
<br> 5
<br> 3
<br> J
<br> V
Z
<br> S
<br> č.paré
<br> 1:5000
<br> Měřítko Číslo výkresu
<br> Datum
<br> Formát
<br> Vypracoval
<br> Stavebník
<br> 2 x A4
<br> 2/2019
<br> Část
<br> Stupeň
<br> Č.zakázky
Z1909
<br> tel.: + 420 604 723 743; +420 731 848 073
<br> XXXXX XXXXX XXX/X,XXX XX Jeseník
<br> web: www.tumvia.cz,email:info@tumvia.cz
<br> Výkresy
<br> 1 <.>
<br> Kontroloval
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Celková situace dopravního
<br>...
export2udfile0-15633780080php05j5xu.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Č.j.: MJ/36798/2019
<br> Sp.zn.: MJ/22729/2019/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 17.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
<br> policie (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Jeseník,dopravní inspektorát) vydané
<br> dne 21.03.2018 pod č.j.: KRPM-33405/ČJ-2018-14106
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Místo místní úpravy provozu:
<br> - místní komunikace - katastrální území Žulová na pozemku parc.č.1225,699/2 856/1,silnice II/456 v k.ú <.>
<br> Žulová
<br> Doba místní úpravy provozu:
<br> - neomezeně
<br>
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> - omezení nadměrných vozidel a souprav z důvodu stavebního stavu MK
<br>
<br> Způsob provedení:
<br> Stanovuje se nově vyznačit na výše uvedené MK a silnici č.II/456 změnu místní úpravy provozu na místní
<br> komunikaci – č.1b/ „Nádraží -Nytra“ v k.ú.Žulová svislé dopravní značení č.B13 „Zákaz vjezdu vozidel <,>
<br> jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 8t “ s podtabulkou č.E13 „Mimo vozidel nad 8 t s povolením MěÚ
<br> Žulová“,dále SD...

Načteno

edesky.cz/d/3145799

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz