« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/160 - Rožmberk nad Vltavou - oprava opěrné zdi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-36279.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 37374/2019/ODSH/Au
S-MUCK/36279/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 17.07.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Město Rožmberk nad Vltavou,IČ 00246115,Rožmberk nad Vlt.2,382 18 Rožmberk nad Vlt.<,>
které zastupuje,na základě plné moci <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Matice školské X/XXX,XXX XX České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 10.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v ORP města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br>
<br> „Oprava opěrné zdi před č.p.42 v Rožmberku nad Vltavou“
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - silnici takto:
<br>
<br> • Dotčené komunikace : silnice II/160
<br> • V úseku : intravilán města Rožmberk nad Vltavou – před objektem č.p.42
<br> • Komu se stanovuje : žadateli
<br> • Důvod žádosti : stavební práce – bezpečný pracovní prostor,pohyb pracovníků a strojů
<br> • Termín : od 22.07.2019 do 30.08.2019
<br> • Velikost dopr.značky: základní
<br> • Provedení dopr.zn.: PDZ a mSSZ dle DIO v příloze;
<br> v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br> • Odpovědná osoba : XXXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXX s.r.o <.>,IČ XXXXXXXX,tel.: 724 093 632
<br>
<br>
<br>
Č.j.MUCK 37374/2019/ODSH/Au str.2
<br>
Podm...
001.pdf
VED.PROJEKTANT ZOD.PROJEKTANT KRESLIL Ing.Ondrei Zenkl Ing.“ Ondřej Zenki ' XXXXX XXXXXXXXX
<br> OBJEDNATEL: R" JerknadViiavou
<br> Dcpiavně inženýrské opáeni - Oprava Jpěmé ch| Rožmberk nad Nia—vm DOPRA VNĚ- INŽEN YRSKA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ |C01281 31339 iei: 335 360 SE!? Jimma ? 370 01 Ceské-.Budéimlce DATUM: květen 2019 www.mmkv.cz zenklrfgmnkima
<br> DRUH DOK.: DIO

Načteno

edesky.cz/d/3143920

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz