« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/163 - zřízení, užívání a demontáž staveništního

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-35255.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 37440/2019/ODSH/Au
S-MUCK/35255/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 17.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
APB - PLZEŇ a.s <.>,IČO 27066410,Losiná 303,332 04 Losiná
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 03.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v ORP města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br>
<br> Zřízení dočasného sjezdu na staveniště CENTRUM LIPNO
<br> na pozemcích p.č.78/1,3,8,13,23,24,25 a 26 v k.ú.Lipno nad Vltavou
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - silnici takto:
<br>
<br> • Dotčené komunikace : silnice II/163
<br> • V úseku : intravilán obce Lipno nad Vltavou – viz DIO v příloze
<br> • Komu se stanovuje : žadateli
<br> • Důvod žádosti : stavební práce – zřízení,užívání a demontáž dočasného sjezdu
<br> • Termín : od 22.07.2019 do 31.12.2019
<br> • Velikost dopr.značky: základní
<br> • Provedení dopr.zn.: PDZ dle DIO v příloze;
<br> v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br> • Odpovědná osoba : Ing.XXXX XXXXXXXX,APB-Plzeň a.s <.>,tel.: 724 327 509
<br>
<br>
<br>
Č.j.MUCK 37440/2019/ODSH/Au str.2
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravo...
01.pdf
Návrh dopravně Iniernýskéhu opatření (DID) - k.ú.I.lpno nad Vltavou
<br> _ nm ;
<br> ILJ'I
<br> „: na: na g
<br>.<.> _ „ _ý „„.A_ |_! “ V? V ' _,m“ ' 7-— ia m' u:
<br>.2.23: „až _;
<br> ' '
<br> POUCIE ŠESKÉ REPUBLiKY KRAJSKÉ BEDlTELSTW POUCIE JIHOČESKEHO KRAJE 4
<br> územní ODBOR ČESKÝ KRUMLOV DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT <.>,381 23 ČESKY KRUMLOV,TOVAHNI 165

Načteno

edesky.cz/d/3143919

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz