« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech v obci Čížkovice z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech v obci Čížkovice z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 23930/2019
Č.j.: ODSH 76544/2019
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 17.července 2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích spočívající v
<br>
umístění přenosných dopravních značek:
<br>
„B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“,„Z2 – Zábrana pro označení uzavírky“ a „IP22 – Změna
organizace dopravy“,na silnici III/23758 a III/2476 v obci Čížkovice,dle přílohy č.1,dále „IS11a – Návěst před
objížďkou“,„IP10a – Slepá pozemní komunikace“ a „IS11c – Směrová tabule pro vyznačení objížďky“,na
silnicích III/23758,III/2476,III/23757,III/23750 v úseku Čížkovice - Úpohlavy,dle přílohy č.2 a „IS11c –
Směrová tabule pro vyznačení objížďky“,„IS11a – Návěst před objížďkou“,„IP10a – Slepá pozemní komunikace“
na silnici III/237,I/15 v úseku Třebenice - Čížkovice,dle přílohy č.3 <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje z důvodu uzavírky železničních
přejezdů v obci Čížkovice,v době od...

Načteno

edesky.cz/d/3143656

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz