« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br>
MUBPH 16490/2019
UTAJ 56/2019 MiSt
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Město Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,Bystřice pod Hostýnem,IČO 00287113,zastoupené
Mgr.Evou Studenou,tajemnicí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
<br>
<br> REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
Náplň práce: úsek vodního hospodářství
<br> Platová třída odpovídající druhu práce: 10 (dle zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
<br> Předpokládaný nástup: 01.09.2019
<br> Doba trvání pracovního poměru: neurčitá
<br> Místo výkonu práce: Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br> Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti,kterou má uchazeč o přijetí do
pracovního poměru (dále jen „uchazeč“) vykonávat
<br> ▪ vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání; vazba studijního programu na problematiku vodního hospodářství výhodou <,>
<br> ▪ praxe v oblasti vodního hospodářství v délce minimálně 2 roky <,>
<br> ▪ praxe ve veřejné správě v délce minimálně 2 roky <,>
<br> ▪ zkouška odborné způsobilosti ve vodním hospodářství <,>
<br> ▪ výborná znalost práce na PC (Word,Excel)
<br> ▪ velmi dobrá znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách (vodní zákon) <,>
zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích,zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> ▪ řidičský průkaz skupiny B
<br>
<br> Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru
<br> ▪ státní občanství České republiky (jiné státní občanství za podmínky trvalého pobytu v České republice) <,>
<br> ▪ XXX XXX.XX let <,>
<br> ▪ způsobilost k právním úkonům <,>
<br> ▪ bezúhonnost <.>
<br>
Přihláška k výběrovému řízení
<br> Uchazeč doručí písemnou přihl...

Načteno

edesky.cz/d/3142049

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz