« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Zídkách v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

70502 (570,8 kB)
VHS Kolín VODOVODNÍ _A KANALIZACN
<br> -"-"v“-' :.:.ux
<br> _._1._—\_ -<
<br> 55.1 a <.>
<br> „ UPÉ— <.>
<br> ŘÍPOJKA _Kpum "
<br> _FT“.-.<.> ili „_
<br> „.<.> _._____ „_ fff'a'rw
<br> EST-';?- uuhc <.>
<br> farm-:c— row-f=
<br> 235112 Pá
<br> f „»,_ „
<br> m.: =
<br>,V__ZÍDK_ÁCHř-- '.<.>
<br> :!
<br> _.ý? ::
<br> _ 3:53.' £!.'
<br> [Šla-Š' ';
<br> „ <,>
<br> -5 csšm '?
<br>.<.> __.„___—_.<.>
<br> „fň-
<br> JUIIUIIDJ plu “Luu-unu ulluulllnu UHGLHÍÚ
<br> - místo výkopu
<br> \
<br> \\ /_
<br> enom—uk ! _.E 13 _
<br> IZIÍ—
<br> (15 _.- : !“ÍL-Zí'; =".: i ' 235; e:: * cizí.-a 1 ' ' fíf'nÉS _ I _„_ _._______J.\.“\\
<br> www.asig.cz Ag.) " © e-mail; asig©asigc
<br> | tel.: 32731ú 88? Dopravni značení fax: 32? 315 997
OOP PDZ 70502 (47,4 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Zepra stavby s.r.o <.>
Budovatelů 324
530 02 CHVALETICE
<br> IČ: 274 74 801
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 70502/19-car
OD carvv1 14791/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/2
<br>
Datum: 15.07.2019
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 <,>
odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne
12.07.2019 podala společnost Zepra stavby s.r.o <.>,Smilova 333,<,> 530 02 Pardubice
v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 Chvaletice,po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát ze dne 08.07.2019,a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst <.>
2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona
č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.V Zídkách v k.ú.Kolín
z důvodu stavebních prací při stavbě nové vodovodní a kanalizační přípojky,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu...

Načteno

edesky.cz/d/3141634

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz