« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 21. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15632818400phpyyoiju.pdf
Město Jeseník
<br>
<br> Usnesení
<br>
<br>
přijatá na 21.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.7.2019
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br> 702 <.>
Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA
<br> Jeseník k přijetí finančního daru účelově určeného,od dárce Lesy ČE,s.p <.>,za účelem
<br> úpravy naučné stezky dřevin <.>
<br>
<br> 703 <.>
Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník <,>
<br> Křížkovského 1217,k přijetí věcného daru - nafukovacího bazénu <.>
<br>
<br> 704 <.>
Rada města bere na vědomí zápis č.4 z jednání Komise pro sport a tělovýchovu ze dne
<br> 28.5.2019 <.>
<br>
<br> 705 <.>
Rada města bere na vědomí zápis č.5 z jednání Komise pro výchovu,vzdělávání
<br> a komunitní plánování ze dne 17.6.2019 <.>
<br>
<br> 706 <.>
Rada města bere na vědomí zápis č.3 z jednání Dotační komise ze dne 26.6.2019 <.>
<br>
<br> 707 <.>
Rada města bere na vědomí „Žádost o přehodnocení platových výměrů ředitelek
<br> mateřských škol“ <.>
<br>
<br> 708 <.>
Rada města bere na vědomí informaci o postupných krocích k případnému vzniku nové
<br> školské příspěvkové organizace <.>
<br>
<br> 709 <.>
Rada města dává souhlas s předfinancováním projektu „Otevřené a inovativní vzdělávání
<br> na ZŠ Jeseník“ v rámci výzvy č.02_18_063 - Šablony II.příspěvkové organizaci Základní
<br> škola Jeseník <.>
<br>
<br> 2
<br> 710 <.>
Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken budov města Jeseník“
rozhodla o výběru dodavatele HM - okna a dveře,s.r.o <.>,IČO: 277 92 382,se sídlem
na adrese Heydukova 896/11,180 00 Praha 8 <.>
<br>
711 <.>
Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken budov města Jeseník“
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem HM - okna a dveře,s.r.o.<,>
IČO: 277 92 382,se sídlem na adrese Heydukova 896/11,180 00 Praha 8 <.>
<br>
712 <.>
Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Výstavba chodníku v ul.Š...

Načteno

edesky.cz/d/3141593

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz