« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelní Hlavno - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelní Hlavno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR 1N HÍRNIHO AUDITU A KONTROí Y Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_031606/2018/KUSK.Stejnopis Č.Ú Čj.: 002613/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOSTELNÍ HLAVNO IČ: 00238112 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kostelní Hlavno za rok 2018 bylo zahájeno dne 25.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 26.02.2019
<br> ' 12.12.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kostelní Hlavno Kostelní Hlavno 71 294 76 Kostelní Hlavno
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX - kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: lng.Veronika Demešová — starostka
<br> Ing.XXX XXXXXXX — externí účetní flrma XXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,_
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na ...

Načteno

edesky.cz/d/3141224

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelní Hlavno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz