Obec Kostelní Hlavno

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://kostelnihlavno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kostelní Hlavno
Kostelní Hlavno 12
294 76 Kostelní Hlavno

Datová schránka: 5w8b6is
E-mail: kostelnihlavno@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
16. 07. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření číslo 5/2019
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření číslo 4/2019
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření číslo 3/2019
26. 06. 2019 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Kostelní Hlavno na rok 2019.
18. 06. 2019 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 26. června 2019 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
13. 06. 2019 Směna pozemku p.č. 103/19 v k.ú. Kostelní Hlavno.
13. 06. 2019 Oznámení záměru pronajmout část bytového prostoru čp.11.
10. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Kostelní Hlavno za rok 2018
10. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
20. 05. 2019 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 29. května 2019
15. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelní Hlavno č. 1/2019.
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP.
09. 05. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP.
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
25. 04. 2019 dokument
17. 04. 2019 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 24. dubna 2019 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
12. 04. 2019 /2019
12. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
10. 04. 2019 Volby do EP 2019 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
04. 04. 2019 MZE -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OOP (kůrovec), Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
04. 04. 2019 Příloha
27. 03. 2019 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových .docx
27. 03. 2019 ČJ - UZSVM_SMB_1784_2019-SMB.pdf
27. 03. 2019 Informace pro veřejnost.docx
27. 03. 2019 Přehled vlastníků.xlsx
19. 03. 2019 Veřejný výzva k přihlášení zájemců na pracovní pozici úředníka ÚSC OÚ Kostelní Hlavno.
13. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostelní Hlavno na roky 2018 až 2021
05. 03. 2019 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 13. března 2019 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
13. 02. 2019 8
30. 01. 2019 Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 6. února 2019 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin.
30. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021
23. 01. 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2019
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rok 2019.
11. 01. 2019 Ceny vodného a stočného na rok 2019
28. 12. 2018 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 19.12 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
18. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
14. 12. 2018 Darovací smlouva s Řimskokatolickou farností Benátky nad Jizerou.
11. 12. 2018 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 19.12 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
07. 12. 2018 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018
07. 12. 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
06. 12. 2018 P o z v á n k a na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 3. října 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
06. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích na silnici III/2752 a III/24424 v k.ú. Kostelní Hlavno v termínu 11.12.2018 - 30.9.2019.
06. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
14. 11. 2018 P o z v á n k a  na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 21. listopadu 2018 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně od 19. hodin
26. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
26. 10. 2018 Rozpočtová změna č. 1 starosta
24. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostelní Hlavno dne 31. října 2019.

XML