« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelní Hlavno - Rozpočtové opatření číslo 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelní Hlavno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření číslo 3/2019
Obec Kostelní Hlavno KEO-W 1.11.273 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.4.2019
<br> 1
Rozpočtové opatření č.3 / 2019
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX Důvod změny
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX -15 000,00 12 000,000000 3429 000 Ostatní osobní výdaje 1) přesun položky
<br> 000000000 5139 0,00 7 600,00 7 600,003429 3429 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2) internetové připojení Komunitní centrum
<br> 000000000 5175 0,00 900,00 900,003429 3429 000 Pohoštění-KC 3) pohoštění
<br> 000000000 5229 18 200,00 16 800,00 35 000,000000 3429 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4) přesun položky-rozpočet příspěvek Myslivci
<br> 000000000 5329 16 000,00 -10 300,00 5 700,000000 3429 000 Ost.neinvest.transfery veřejný 5) přesun položky
<br> 61 200,00 0,00 61 200,00celkem:3429Paragraf Ostatní zájmová činnost a rekrea *
000000000 5137 148 000,00 -50 000,00 98 000,000000 6171 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6) přesun položky rekonstrukce OÚ
<br> 000000000 5169 440 100,00 -50 000,00 390 100,000000 6171 000 Nákup ostatních služeb 7) přesun položky rekonstrukce OÚ
<br> 000000000 5171 40 000,00 -11 000,00 29 000,000000 6171 000 Opravy a udržování 8) přesun položky rekonstrukce OÚ
<br> 000000000 6121 0,00 111 000,00 111 000,000005 6171 000 Budovy,XXXX a stavby X) přesun položky rekonstrukce OÚ
<br> XXX 100,00 0,00 628 100,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
<br> VÝDAJE celkem 689 300,00 0,00 689 300,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3/2019
<br> Zpracoval: Ing.XXX XXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 30.04.2019 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>

Načteno

edesky.cz/d/3141221


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelní Hlavno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz